బాతాఖాని- లక్ష్మిఫణి కబుర్లు- రాజస్థాన్ యాత్ర -2


 

 

సాయంత్రం 7 కి జైపూర్ లో, మొత్తానికి, ఏ అవాంతరాలూ లేకుండా  land  అయ్యాము. మొదటి మజిలీలో, airbnb  ద్వారా వారెవరో  family  ఉండే ఇంట్లో, రెండు గదుల్లో  సెటిలయ్యాము. సాయంత్రం రెండు cab  లు చేసుకుని,  City Centre  లో ఉన్న  Albert Hall Museum   కి వెళ్ళి ఓ రెండు గంటలు గడిపాము . దారిలో బిర్లా మందిరం కూడా దూరం నుంచి, దర్శించుకుని, హొటల్లో డిన్నర్ తీసికుని,  తిరిగి వెళ్ళాము. గేటు  బయటుండే  Calling Bell  కొట్టడమేమిటీ, ఆ ఇంట్లో ఉండే కుక్క, భయంకరంగా అరవడం మొదలెట్టింది… వాళ్ళు దాన్ని కట్టేయగా, మెము నిర్భయంగా రూమ్ములో సెటిలయ్యాము… రూమ్ము బయటకి అడుగెడితో ఒట్టు.


మర్నాడు, నవ్య కి కొద్దిగా అస్వస్థత కారణంగా, మేమిద్దరమూ, అగస్థ్యా, అబ్బాయితో కలిసి,    Amer Fort  కి బయలుదేరాం.. అక్కడ చాలా రష్ గా ఉండడంతో, మేము కారులోనే ఉండిపోయి, వాళ్ళిద్దరినీ వెళ్ళిరమ్మన్నాం…

43నలుగురూ కలిసి తిరిగి వెళ్ళి, అందరం కలిసి హొటల్లో లంచ్ తీసికుని, ఆరోజుకి సెటిలయ్యాము.. అసలు కథంతా ఆ మర్నాడుప్రారంభం అయింది . కారులో బయలుదేరి రణతంభోర్ చేరాము. అక్కడ  DEV VILAS   అనే Resort  లో  check in  అయ్యాము. అద్భుతంగా ఉంది. మధ్యాన్నం ఓ  Maruti Zypsy  వచ్చేసింది.  మేము ఆరుగురం, ఓ గైడూ , డ్రైవరూ…  4 గంటలకల్లా   Ranthambore  National Park  కి చేరి,  Security check  పూర్తిచేసుకుని, బయలుదేరాము. పెద్దపులి  movements  ని ఈ గైడ్లు,  ఉదయంపూట అయితే ఆ పులుల పాదముద్రల(  Paw marks )  ద్వారానూ, మిగతా సమయాలలో అయితే కొన్ని అడివి జంతువులూ, పక్షులూ చేసే  ఓ ప్రత్యేకమైన (  unique )  శబ్దాలతోనూ గుర్తు పడతారుట.. అలాటిదేదో ఉండాలిలెండి , అలాటి  warning system  లేకుండా, అకస్మాత్తుగా , ఓ పులిపిల్లైనా చాలు, మనమీదకి ఎగిరితే బతక్కలమంటారా? పైగా ప్రయాణం చేసేదేమో  Open Van… ఆ పులేదో కనిపించేదాకా, మిగతా అడివి జంతువులు చాలానే కనిపించాయి.. ఇంతలో ఆ గైడ్ ఏం చూసాడో ఏమో… అదిగో అల్లదిగో  శ్రీహరివాసమూ అన్నట్టు. అదుగో పులి అన్నాడు, నేనైతే చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నట్టు  .. అదిగో తోకా… అని మనసులోనే అనుకున్నాను.  నాకైతే ఏమీ కనిపించలేదు ఒట్టు. కానీ, ఆ గైడూ, మా అబ్బాయీ అయితే ఆ పులి లేచిందని ఒకరూ, ఒళ్ళువిరుచుకుంటోందని ఇంకోరూ మాట్టాడుతూ,  నాక్కూడా కనిపించిందా అని అడిగారు. సరేనని ఎక్కడో దూ… రం… గా ఉన్న వాళ్ళు చెప్పిన చోటులో దృష్టి కేంద్రీకరించాను.. అబ్బే…. ఎలా తిరిగి ఎలా  కళ్ళు చిట్లించి చూసినా కనిపించదే.. అబ్బాయైతే తన  Camera  ని Zoom  చెసి, దాని ఫొటో కెమేరాలో బంధించేసాడు. ఇంతలో  Driver ,  మా ఇంటావిడ  mobile  తీసికుని,  Zoom  చేసి చూపించాడు.. అప్పుడు తెలిసింది నెను అప్పటిదాకా చూసింది,  Wrong place   అని.. కనిపించమంటే ఎలా కనిపిస్తుందీ మరి ? 

 ఏదో మొత్తానికి వచ్చిన పనయింది. ఇంతలో చీకటి పడ్డంతో తిరుగు ప్రయాణం.. మధ్యలో కనిపించిన ప్రతీవాడూ అడగడమే.. పులి కనిపించిందా అంటూ..  Oh Yes  అని నేను తప్ప మిగిలినవారందరూ ముక్త కంఠంతో చెప్పేసారు. ఈ బుడ్డా ఆద్మీకి ఏం కనిపిస్తుందిలే అనుకుని నన్ను అడగడం మానేసారు– ఓ గొడవ వదిలింది. Resort  కి వెళ్ళేటప్పటికి అక్కడుండే  Attendants ,  వేణ్ణీళ్ళలో చిన్న చిన్న టవల్స్ ముంచి, ఒళ్ళు, మొహం తుడుచుకోడానికి ఇవ్వడమైతే  నాకు చాలా నచ్చేసింది.

నాకు కనిపించలేదని, అసలు పులే లేదూ ఆ జంగిల్ లో అంటే ఎవరూరుకుంటారూ?  అబ్బాయి తను  Zoom  చేసి తీసిన ఫొటోలు   Download  చెసి  సాక్ష్యాధారాలతో చూపించాడు…

1l2o2p1w

   అప్పుడే ఎక్కడయిందీ.. ఇంకా చాలా రాయాలి… ఇంకో టపాలో….

Advertisements

2 Responses

  1. Excellent Sir.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: