బాతాఖాని-లక్ష్మి ఫణి కబుర్లు.

 గుర్తుందా మన చిన్నప్పుడు, పెళ్ళిలో వియ్యాలారి విడిదిలో  వారి స్థోమతకి తగ్గట్టుగా , కొన్ని వస్తువులు ప్రత్యేకంగా ఉంచేవారు.. వాటిని చూసి, వాళ్ళూ పరవాలేదూ, మర్యాదలు బాగానే ఉన్నాయీ అనుకునేవారు. వాటిలో ముఖ్యమైనది  సెంటు నూనె Hair Oil Scented  ఈరోజుల్లో నెత్తికి నూనె రాసుకోవడమే, నామోషీగా భావించే  ఈ తరానికి ,  ఆ సెంటునూనెలో ఉండే ఆనందం ఏం తెలుస్తుందీ? దేనికైనా పెట్టిపుట్టాలంటారు అందుకే. ఉండడం చిక్కగా ఉన్నా, అది నెత్తికి రాసుకుంటే, ఆమడలదూరం తెలిసేది దాని సువాసన. 

అలాగే కాంథడ్రీన్ అని ఒక తలనూనె ఉండేది..Cantherdine అలాగే , సాధారణంగా ఏ కచికతోనో, బొగ్గుపొడితోనో పళ్ళు తోముకునేవారు, కొంతకాలానికి , ఇంటింటికీ వచ్చి ఓ జోలా సంచీలో ( జోలా అన్నా సంచీ అన్నా ఒకటే, కానీ దాన్ని ఇప్పటికీ అలాగే అంటారు …అదో సరదా ) పంపిణీ చేసే నంజను గూడ్ వారి శ్రేష్ఠమైన పళ్ళ్ పొడిNANjan gud కాలక్రమేణా  Tooth Powder తరవాత్తరవాత   వచ్చిన బినాకా పేస్టూ, దానితో పాటు వచ్చే Binaca బుల్లి బుల్లి బొమ్మలూBinaca Toys 1  అసలు ఆరోజులే వేరూ..పొద్దుటే తాగడానికి Ovaltine (1) స్నానానికి Mysore Sandal    పసిపిల్లలు ఏదైనా నలతచేసి ఏడుస్తూంటే  ఓ గుక్కెడు గ్రైపు వాటరూGripe Water, రోడ్డు పక్కనుండే కిళ్ళీకొట్టుకి వెళ్ళి తాగే KIllikottu  కలరు సోడాలూ Colour Soda   ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే,  కనీసం బ్లాగు పోస్టుల ద్వారా అయినా ఆరోజుల్లోకి వెళ్ళిపోవాలనిపిస్తుంది కదూ… ఒక్కసారి గుర్తు చేసికోండి..

 

%d bloggers like this: