బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు– Unhappy…

    ఇదేమిటీ ఈ టపాకి శీర్షిక అదోలా ఉందీ, ఈయన హ్యాపీ గా ఉంటే ఎవడిక్కావాలి, అన్ హ్యాపీ గా ఉంటే ఎవడిక్కావాలీ అనుకుని కోప్పడకండి. నాక్కావాల్సింది మీరందరూ హ్యాపీగా ఉండాలనే నా కోరిక. మరి ఈ శీర్షిక వెనకాల కథా కమామీషూ ఏమిటంటారా, ఇది SBI వారి 24×7 సర్వీసు పేరు. బ్యాంకుల్లో పనిచేసేవారికీ, అందులో పనిచేసి పదవీ విరమణ చేసినవారికీ తప్ప, మనలాటి ఆంఆద్మీ లకి తెలియదు. ఎప్పుడో పేపర్లలో వేశారుట. పోనిద్దురూ ఇన్నాళ్ళూ ఏ గొడవా లేదుకాబట్టి తెలిసికోవాల్సిన అవసరం కూడా కలగలేదు. మొన్న ఒక టపా వ్రాశాను, చదివే ఉంటారు, పింఛనీదార్ల ఇక్కట్ల గురించి. మాకు ఈ ఊళ్ళో ఒక స్నేహితుడు ఉన్నారు. ఆయన SBI లోనే పనిచేసి రిటైరయ్యారు. నా టపా చదివిన తరువాత, నాకు ఫోను చేసి ఈ సర్వీసు గుర్తుచేశారు, ఎప్పుడో చెప్పేరులెండి, అయినా ఈ Grievance Redressal Cell లమీద అంత విశ్వాసం లేకపోవడం మూలాన, దాని విషయం మర్చిపోయాను. ఆయన నిన్న ఫోనుచేయగానే , పోనీలే ఒక SMS చేస్తే, మనసొమ్మేంపోయిందీ అనుకుని చేశాను. SMS చేయాల్సిన నెంబరు 8008202020. మనకేమైనా సమస్య ఉంటే( SBI కి సంబంధించినంతవరకూ) ఈ నెంబరుకి Unhappy అని ఒక SMS చేసేయడం. వెంటనే ఒక రిప్లై వస్తుంది..”Your SMS has arrived in SBI’s Happy Room. Your satisfaction is our destination. We shal call you shortly to get details..” అని.ఇలాటివి ఎలాగూ ఆటోమేటెడ్ సమాధానాలే, అయినా చూద్దాం అనుకున్నాను.

    కానీ ఈవేళ ప్రొద్దుట ఒక ఫోను వచ్చింది, సమస్య ఏమిటీ అని. మొన్న నాటపాలో వ్రాసిన విషయాలన్నీ వివరంగా చెప్పేను. తప్పకుండా ఈ సమస్య ని resolve చేస్తామనైతే చెప్పేరు. చూద్దాం.

    బ్లాగు పాఠకులందరికీ ఇలాటి సమాచారం అంతగా ఉపయోగపడకపోవచ్చు. మొదటి కారణం ప్రభుత్వరంగ బ్యాంకులతో ఈతరం వారికి లావాదేవీలు పెట్టుకోడం అంతగా ఇష్టం ఉండదు. ICICI, HDFC,CITI, YES లాటి బ్యాంకులకే ఎక్కువ ఇష్టపడతారు.ఎంతచెప్పినా వారి సర్వీసు ప్రభుత్వరంగ బ్యాంకులంత అధ్వాన్నం కాదుకదా. కానీ మీమీ ఇళ్ళల్లో ఉండే ఏ పెద్దవారికో ఏదైనా సమస్య వస్తే పైన వ్రాసిన సర్వీసు ఉపయోగబడవచ్చు.

    ఇదివరకెప్పుడో రైల్వే వారి నెంబర్లు కూడా ఇచ్చినట్టు జ్ఞాపకం. ఇదివరకు వివిధ జోన్లకీ, విడిగా నెంబర్లుండేవి. కానీ ఇప్పుడు ఒకే నెంబరు : 8121281212
Railway Complaints

    పొగత్రాగడం హానికరం అని ఎన్ని ప్రకటనలు పెట్టినా, సిగరెట్ కాల్చేవారు కాలుస్తూనే ఉంటారు. ఆ సిగరెట్ మీద ఒక వ్యాసం చదవండి.సిగరెట్

%d bloggers like this: