బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు– సంగీత అతిరథ మహారథుల మధుర స్వరాలు వినాలనుందా…

   ఇదివరకటి రోజుల్లో వీనులకు విందైన సంగీతం, అది ఒక సినిమా పాట అవొచ్చు, లేదా శాస్త్రీయ సంగీతం అవొచ్చు. మార్కెట్ లో దొరికే క్యాసెట్లో, సీడీలో, అంతకుముందైతే గ్రామఫోను రికార్డులే కొనాల్సొచ్చేది. లేదా అదృష్టం బాగుండి ఏ రేడియోలోనైనా వారు దయతలిస్తే విని ఆనందించే అదృష్టం కలిగేది. కొద్దికాలానికి ఆల్ ఇండియా రేడియో వారు తమ archives నుంచి కొన్ని కొన్ని అమృతభాండాల్ని దేశంలోని వివిధ ఆకాశవాణి కేంద్రాలద్వారా విక్రయించేవారు. కానీ మాలాటివారికి ఏ కర్ణాటక సంగీతమో వినాలనుకుంటే , ఇక్కడ పుణె ఆకాశవాణి కేంద్రంలో అంత choice ఉండేది కాదు. సంగీతప్రియ అని ఒక సైటుంది కానీ, చాలా లింకులు తెరవబడేవి కావు. మనకింతే ప్రాప్తం అని వదిలేశాను.

    కానీ ఈమధ్యన Music online అనే ఒక లింకులో అద్భుత అత్యద్భుత.. ఇంకా ఎన్నెన్ని అద్భుత వాడాలంటే అంతంత అద్భుతమైన పాటలు ఉచితంగా దొరుకుతున్నాయి. వెంటనే వినడం మొదలెట్టేసి ఆనాటి పా…త.. మధురలోకాలలో విహరించేయండి.
మచ్చుకి ఒక లింకు ఇస్తున్నాను. ఇప్పటికే తెలిసుంటే సరేసరి లేదా…ఒకసారి వినండి.

    శ్రీ అవసరాల రామకృష్ణరావు గారి ఈ వ్యాసంకూడా చదివేయండి పనిలోపనిగా…మాయరోగాలు– శ్రీ అవసరాల

%d bloggers like this: