బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు– నవ్వాలో ఏడవాలో..

    ఈవేళ శ్రీ అక్కినేని నాగేశ్వరరావుగారు, ఏదో సినిమాల్లో డయలాగ్గులు చెప్పేసినట్టుగా, ఎంతో సుళువుగా చెప్పేశారు- తన శరీరంలో క్యాన్సరు కణాలు ప్రవేశించినట్టు డాక్టర్లు చెప్పారూ అని ! టివీలో ఆయన చెప్పిన మాటలు వింటూంటే, ఎవరికైనా ఇంత గుండెధైర్యం ఉంటుందా అనిపించడమే కాకుండా, ఉన్నదున్నట్టుగా చెప్పగలిగే సాహసం కూడా cultivate చేసికోవాలనిపించింది. ఎన్నో సంవత్సరాలక్రితం “ఆనంద్” (హిందీ) సినిమాలో చూశాము. అదేమో reel life కానీ ఇదిమాత్రం నిజజీవితం. పైగా ఆయన అన్నట్టుగా, మనోధైర్యం ఉంటే, ఎలాటి ఒడుదుడుకులనైనా ఎదుర్కోవచ్చనీ. ఇది నిజంగా అందరికీ ఒక పాఠం లాటిది. ఆయన ప్రకటన ఎవరైనా మిస్ అయి ఉంటే ఇదిగో ఇక్కడ చూడండి.

    నాకు కొన్ని కొన్ని విషయాలు అర్ధం అవవు. ఉదాహరణకి Facebook. ఇదివరకటి రోజుల్లో దేశవిదేశాల్లో ఏదైనా సంఘటన మంచైనా, చెడైనా జరిగితే అందరికీ తెలియడానికి చాలా సమయం పట్టేది. కానీ ఈరోజుల్లోనో Facebook,Twitter ల ధర్మమా అని, కొద్దినిముషాల్లో ప్రపంచం అంతా తెలిసిపోతోంది.

    ఈ Social Networking ధర్మమా అని, ప్రపంచం నిజంగానే “గుప్పెట” లోకి వచ్చేసింది. ఎక్కడెక్కడివో విషయాలు మనకు మనసుంటే తెలిసికోవడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఏదో కారణం చేత టివీ లో న్యూసు చూడకపోయినా , ఒకసారి ఏ ఫేసుబుక్కో చూస్తే విషయం తెలిసిపోతోంది.చివరకి కుటుంబసభ్యులు కూడా వారి వారి జీవితాల్లో జరిగే విషయాలు ఈ ఫేస్ బుక్కు ద్వారానే తెలిసికుంటున్నారు. ఒకలా చూస్తే అది చాలా విచారకరమైన పరిణామం. స్నేహితుల మధ్య అయితే ఫరవాలేదు, కానీ కుటుంబసభ్యుల మధ్యకూడా, దీన్నే మాధ్యమంగా ఎంచుకోవడం, ఏమిటో నాకైతే నచ్చదు. కానీ కాలంతోపాటు మనమూ పరిగెత్తాలిగా !! బంధువులదగ్గరనుండి ఫోను రాలేదని బాధపడేకన్నా, ఆ బంధువుకి చెందిన ఏ Facebook,Twitter ఐడి యో నొక్కితే విషయం తెలిసికోవలసినంతగా, దిగజారిపోయాము.పోనిద్దురూ, మాధ్యమం ఏదైతేనేం క్షేమసమాచారం తెలుస్తోందిగా అని సరిపెట్టేసుకుంటున్నారు.

    ఈ సందర్భం లో నిన్న జ్ఞానపీఠ బహుమతి ఈమధ్యనే గ్రహించిన శ్రీ రావూరి భరద్వాజ గారి, మరణవార్త నేను టీవీలో చూడకపోవడం కారణంగా, ఈ Facebook లోనే తెలిసికున్నాను. చాలా విచారించాను కూడా. మనందరం ఎప్పుడో ఒకప్పుడు పైలోకాలకి వెళ్ళిపోవలసినవారమే. శ్రీ భరద్వాజగారు, స్వయంగా జ్ఞానపీఠ బహుమతీని స్వీకరించడం అదృష్టం.

    ఈవిషయం Facebook ద్వారా తెలిసికున్నప్పుడు ఓపికుంటే ఓ వ్యాఖ్య పెట్టడం. కానీ చిత్రం ఏమిటంటే కొంతమంది ” like ” పెట్టడం. వారి ఉద్దేశ్యం ఏమిటో అర్ధంకాలేదు. శ్రీభరద్వాజగారు స్వర్గస్థులవడం వారికి ఇష్టమయిందనా? లేక వారు మరణించడం మంచిదయిందనా? ఓ అర్ధం పర్ధం లేకుండా, ఓ వేలం వెర్రిలా ప్రతీదానికీ “like” లు పెట్టడం కొంచం ఎక్కువైనట్టుగా కనిపిస్తోంది. సందర్భం చూసి ఏదైనా మంచివార్త అయితే ఈ”like” లు పెడితే సంతొషిస్తారు కానీ, ప్రతీ విషయానికీ పెడితే మనోభావాలు కించపరిచినట్టవడంలేదూ? ఒకసారి ఆలోచించండి. FB లో కొంతమంది స్పందన చూసి నవ్వాలో ఏడవాలో తెలియలేదు.

    మరీ ఈ టపా కొద్దిగా సీరియస్సు గా ఉన్నట్టుంది కదూ. కొద్దిగా relax అయిపోండి ఈ వ్యాసం చదివేసి.
పెళ్ళాన్ని పిలవడం ఎలా- అందరూ తమ తమ భార్యలని ప్రతీరోజూ ఏదో ఒక సందర్భంలో పిలవాలేకదా, ఈ వ్యాసంలో చెప్పబడిన పధ్ధతులు ఏవైనా ఉపయోగిస్తాయేమో చూడండి…పొరపాటున ఇంకొక వ్యాసంకూడా జతచేశాను. ఫరవాలేదులెండి, అది కూడా ఉపయోగబడేదే…

%d bloggers like this: