బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు — కోజాగిరీ పూర్ణిమ

Happy Kojaagiri

    ఇక్కడ మహారాష్ట్ర లో ఈ రోజు అంటే 18-10-2013 న కోజాగిరి పౌర్ణిమ గా ఆచరిస్తారు. ఈ కోజాగిరి పూర్ణిమ ప్రాముఖ్యత నేను వ్రాయడం కంటే , క్రింద ఇచ్చిన లింకుల లో చదివితేనే బాగుంటుందేమో అని నా అభిప్రాయం.

Importance of Kojagiri Purnima

    ఈ కోజాగిరి పౌర్ణమి గురించి ఆంధ్రభూమి 1940 నవంబరు సంచికలో ప్రచురించిన వ్యాసంకూడా చదవండి.

కోజాగిరీ..

    ఈరోజు మసాలా దూధ్ తయారుచేసికుని తప్పకుండా త్రాగాలి. అది తయారుచేయడం ఎలాగో ఇక్కడ చదవండి.

ఇంకా వివరాలు కావాలంటే ఇక్కడ చదవండి.

    HAPPY KOJAGIRI

    గమనిక : అసలు ఈ టపా కి సమాచారం అంతా సేకరించింది మా ఇంటావిడ. కానీ తన బ్లాగ్ స్పాట్ లో ఈ pdf లూ వగైరా పెట్టడం వీలుకాకపోవడంతో నేను వ్రాయాల్సొచ్చింది. ఈ టపాకి సంబంధించినంతవరకూ ఘనత అంతా మా ఇంటావిడదే.. .

%d bloggers like this: