బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు

    ఏదో దసరా బాగానే గడిచిపోయిందని సంతోష పడ్డంత సేపు పట్టలేదు.దురదృష్టం కొద్దీ ఈవేళ జెమినీ లో “జగద్గురు శంకరాచార్య” సినిమా చూడాల్సి వచ్చింది. జగద్గురువులు ఆదిశంకరుల గురించి, బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి వారి “శంకర విజయం” లో చెప్పినవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుని,పోనీ ఆ అంశాలు దృశ్యరూపంలో కూడా చూసి ఆనందించవచ్చూ అనే ఒకేఒక్క కోరికతో రెండున్నర గంటలూ భరించాల్సొచ్చింది. అసలు ఆ సినిమా ఎందుకుతీశారో అర్ధం అవలేదు. కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ ఎంత ఎక్కువగా పెడితే అంతగా సినిమా విజయవంతమౌతుందనే దురభిప్రాయం లోంచి ఎప్పుడు బయట పడతారో మన నిర్మాతలు, అన్నది తెలియడంలేదు. అప్పుడెప్పుడో సాయిబాబా చరిత్రని ఉధ్ధరించారు. ఇప్పుడు ఆదిశంకరుల వంతు వచ్చింది. ఒక్క పాత్రా నేలమీద నడిచిన పాపాన పోలేదు. ఎవరిని చూసినా గాలిలో ఎగిరేవారే. ఒక్కో సినిమాకీ అవేవో A సర్టిఫికేటూ, కొన్నిటికి U సర్టిఫికేటూ, కొన్నిటికి UA అనీ ఇస్తూంటారు. ఈ సినిమాకైతే ముందరే For Youth అని ఒక tag పెట్టేశారు. అప్పుడైనా తెలిసికోవలిసింది, ఈ సినిమా ఒఖ్ఖ facebook జనాలకే అని. సాయిబాబా సినిమాలోవారే మేక్ అప్ మార్చేసికుని ఈ సినిమాలో నటించేశారనుకుంటా. ఇంకా ఎంతమంది మహనీయుల చరిత్రలు ఈ గ్రాఫిక్స్ బారిన పడతాయో పాపం

    పాప ప్రక్షాలణం కోసం ఇదివరకెప్పుడో తీసిన శంకరాచార్య సంస్కృత సినిమా చూసి refresh కావాల్సొచ్చింది. మీరు కూడా ఈ చిత్రాన్ని ఇంగ్లీషు సబ్ టైటిల్స్ తో ఇక్కడ చూడండి.

%d bloggers like this: