బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు–తమసోమా జ్యోతిర్గమయ–TV5

    తెలుగు చలనచిత్రరంగంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించిన శ్రీహరి ఈవేళ ముంబైలో స్వర్గస్థులయారని తెలిసి, చాలా బాధ వేసింది. ఇంకా నిండా యాభై ఏళ్ళుకూడా లేవు. ఆమధ్యన టివి 5 లో ప్రారంభించిన తమసోమా జ్యోతిర్గమయ కార్యక్రమం, నిర్వహించిన శ్రీహరి ని ఈ వీడియోలో చూడండి.

%d bloggers like this: