బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు– రమణ గారి ప్రసక్తి లేకుండా, బాపు గారి గురించి వ్యాసం…


   ఓరినాయనోయ్… శ్రీ ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారి ప్రసక్తే లేకుండగా, శ్రీ బాపు గారిగురించి వ్యాసమా? అలా కూడా సంభవించింది, 1963 లో “హంస” అనే మాసపత్రికలో వచ్చిన వ్యాసం, శ్రీ బాపు గారి ముఖచిత్రంతో ప్రచురించారు. చదవండి…

హంస-1963-ముఖచిత్రం

బాపు-1

బాపు-2

బాపు-3

    ఈరోజుల్లో ఓ టివీ ముందర కూర్చున్నా, ఓ పత్రిక తెరిచినా ప్రకటనలే ..ప్రకటనలు. 1949 ఆంధ్రసచిత్రవారపత్రిక లో ఆనాటి ప్రకటనలమీద శ్రీ జి.ఎస్. సూరి గారి వ్యాసం చదివి ఆనందించండి.
ప్రకటనలు-వ్యాసం

Advertisements

4 Responses

 1. మీరు లింకుల బాబు గా
  రాయని భాస్కరుని గా
  ఐ పోయారని దిగులుగా ఉంది

  Like

 2. డాక్టరుగారూ,

  మరీ అలాగ కాదు.అప్పుడప్పుడు అంటే వారాంతంలో పాత పత్రికలలో నేను చదివినవి అందరితోనూ పంచుకోవాలని తహతహ…

  Like

 3. మీరిచ్చిన లింకులన్ని నాకూ నచ్చాయండి.
  అవి కూడా ఇస్తూ ఉండండి దయ చేసి.
  (కన్నడం లో దయ వదిలి అంటారండి)
  మీరు మాత్రం దయ చేయండీ
  వదల వద్దు వ్రాయడం,
  వ్రాయడం వదల వద్దు.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: