బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు– కావల్సినంత కాలక్షేపం… మీదే ఆలశ్యం మరి…

    గత వారంరోజులనుండీ శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రిగారి “అనుభవాలూ-జ్ఞాపకాలూ” చదవడంలో బిజీ అయిపోయాను(ము), చెప్పానుగా ప్రస్తుతం మాకు “శలవలు” అని. ఆ ముచ్చటా ఇంకెన్నిరోజులూ? 31 వ తారీకుదాకా, తరువాత మా వాళ్ళొచ్చేరంటే మళ్ళీ బిజీ బిజీ..

    ఓ గొడవొదిలింది… ఆ మాయదారి IPL ముంబైవాళ్ళకిచ్చేసి(fixing again?) , కొద్దిగా ఊపిరితీసికోడానికి ఆ మద్రాసీ శ్రీనివాసన్ bought little time. మొదటినుండీ అందరికీ తెలిసిందే ఈ IPL గేమ్సన్నీ ఉత్తి తమాషాలూ అని. అయినా సరే ఎండల్లో పడిపోవడం. పోనిద్దురూ ఎవడిపిచ్చి వాళ్ళకానందం.

    ఈవేళ శ్రీ కందుకూరి వీరేశలింగం గారి 95 వ వర్ధంతిట. ఎప్పటినుండో వారు వ్రాసిన “స్వీయ చరిత్ర” చదవాలని ఉండేది. మా ఇంటావిడ మొత్తానికి నెట్ వెదికేసి పట్టేసింది. మీరు కూడా చదవాలని అనుకుంటే ఇక్కడ నొక్కండి, రెండు భాగాల్లో ఉంది. పనిలోపనిగా ఆంధ్రకేసరి శ్రీ టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు గారి ” నా జీవిత యాత్ర” కూడా చదవాలీ అనుకుంటే ఇక్కడ నొక్కేయండి. 900 పైచిలికు పేజీలు, ఆదంతా download చేసి పెట్టాలంటే కొద్దిగా శ్రమతో కూడిన పనాయె. ఆ తిప్పలేవో మీరే పడండి. బైదవే ఈ లింకులు దొరికే చోటికి వెళ్తే ఇంకా మంచి పుస్తకాలు కూడా దొరుకుతాయండోయ్… ఈ స్వియచరిత్రలూ అవీ ఇప్పుడెందుకండీ అంటారా ఇదిగో భక్తి పేజీలు మరి. సరదాగా శ్రీ చాసో గారి వ్యాసం చదవాలనుకుంటారా ఓ నొక్కు ఇక్కడ నొక్కేయండి. కావలిసినంత కాలక్షేపం. ఈవేళ్టికి ఇవి చాలు కదూ…

%d bloggers like this: