బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు– ఇంకో అద్భుతమైన లింకు..


   పనేమీ లేక నెట్ వెదుకుతూంటే కొన్ని లింకులు కనిపించాయి. ఉపయోగిస్తాయేమో చూడండి….

   1.ఆంధ్ర-తెలుగు ఇందులో అన్నిరకాల లింకులూ ఉన్నాయి.

   2. ప్రత్యేకంగా ఆడియోలూ, pdf లు కావాలంటే ఆంధ్ర తెలుగు భక్తి పేజి ఇదైతే నాకు అద్భుతంగా అనిపించింది.

3 Responses

 1. Thank u sir

  Like

 2. thank you Phani babu garu

  Like

 3. శర్మగారూ, డాక్టరుగారూ,

  ధన్యవాదాలు…

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: