బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు-” Domestic help” అనబడే పనిమనిషి….

   ఇదివరకటి రోజుల్లో వంటవరకూ ఏదో ఇంటియజమానురాలే చేసేవారు. మిగిలిన పనులకి అంటే ఆరోజుల్లో పెరడూ, వాకిలీ లాటివి ఉండేవి కనుక, అక్కడంతా తుడిచి, కళ్ళాపి చల్లి ముగ్గు పెట్టడమూ, పెరడంతా తుడవడమూ, ఇల్లు ఊడచడమూ, వంటగిన్నెలు కడగడమూ, ఈ మధ్యలో బట్టలు ఉతికి ఆరేయడమూ.. వగైరా..వగైరా.. లకి ఓ పనిమనిషుండేది.కాలక్రమేణా ఇళ్ళూ, వాకిళ్ళూ, పెరళ్ళూ చరిత్ర లోకి వెళ్ళిపోయాయి.ఎపార్టుమెంట్లొచ్చాయి.వాటికి వాకిలిమాట దేముడెరుగు, ‘గడప’ లాటిదే ఉండదు, గొడవే లేదు.వారికి ప్రత్యేకంగా జీతభత్యాలని ఉండేవి కావు. పైగా ఒక మనిషొచ్చిందంటే ఆమెతో ఒక personal bonding ఏర్పడిపోయేది.ఇంట్లో మనిషిలా ఉండేది.

కాలక్రమేణా అదేదో inflation ధర్మమా అని కుటుంబ ఖర్చులు అందరికీ పెరిగేయి. దానితో ప్రతీదానికీ ఒక రేటనేది ఏర్పడింది.నగరాల్లో పనిమనుష్యులు దొరకాలంటే ఓ పెద్ద యజ్ఞం లా తయారయింది.మన అవసరాలని బట్టి వారి demandసూ పెరిగాయి. భార్యా భర్తా ఉద్యోగాలు చేస్తున్న ఈరోజుల్లో డబ్బుకేమీ కొదవలేదుగా, దానితో, పనిమనుష్యులు ఎంత demand చేస్తే అంతా ఇచ్చే స్థాయిలోనే ఉన్నారు. ఇంట్లో పెద్దవారెవరైనా ఉంటే ఫరవాలేదు కానీ, అలా లేకుండా ఈ జంట ఒక్కరే ఉండేమాటైతే,వీరి convenience ప్రకారమే ఆ పనిమనిషి రావాలిగా. అలా కాకుండా ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళెవరైనా ఉంటూంటే సంగతి వేరూ, కనీసం పనిమనిషి వచ్చేవేళల్లో ఏవో కొద్ది మార్పులు చేసికోవచ్చు. కానీ ఈరోజుల్లో ఇళ్ళల్లో పెద్దవారుండే పరిస్థితులు తక్కువే. ప్రతీవారూ విడిగానే ఉండడం prefer చేస్తున్నారు. ఎవరి కారణం వారిదీ. కానీ ఇందులో బాగుపడ్డవాళ్ళు మాత్రం definete గా పనిమనుష్యులే అని నా అభిప్రాయం.

పైగా వీటికి సాయం, ప్రభుత్వం వారుకూడా,welfare measures పేరుతో వారికీ కనీస వేతనం ఇవ్వాల్సిందే అని ఒక చట్టం తేబోతున్నారుట.త్వరలో రాబోయే ఆ చట్టం గురించి అభిప్రాయాలు ఇక్కడ చదవండి.

చట్టాలు తయారుచేసేముందు, అసలు ఎవరూ వివరంగా ఆలోచించరా, ఆలోచించినా పోనిద్దూ, మనం ఓ చట్టం చేసేద్దాము, వాళ్ళ గొడవేదో వాళ్ళే పడతారు అనా?. ఉదాహరణకి పనిమనుష్యుల కనీస వేతనం గురించే చూద్దాం- కనీస జీతం ఫలానా అంత ఉండాలీ అన్నారు, చేయవలసిన పనులేమిటీ, ఎంతసేపు ఉండాలీ, ఒక్కో పనీ ఎంతసేపు చేయాలీ ఇలాటివాటి మాటేమిటీ? పోనీ ఏదో నాలుగ్గంటలుండాలీ అన్నారనుకుందాం, ఉన్న మూడుగదులూ సావకాశంగా ఆడుతూ పాడుతూ తుడుస్తూ, నాలుగ్గంటలూ గడిపేసి, అంట్ల గిన్నెలు కడగడానికి టైమయిపోయిందంటే, ఆ “ప్రభుత్వం” వారొచ్చి గిన్నెలు కడుగుతారా? ఇలాటి సమస్యలొస్తాయి.

ఇంకో సంగతేమంటే వీళ్ళకీ యూనియన్లూ వగైరాలుంచుకోవచ్చుట.మళ్ళీ అదో గొడవా.సైనిక దళాలకీ, పోలీసు వ్యవస్థకీ ట్రేడ్ యూనియన్ అనుమతించరే ప్రభుత్వం వారు, మరి వీళ్ళకి మాత్రం ఎందుకుట? వాళ్ళని కూడా essential services లోకి వేసేయొచ్చుగా… అలాగని నేను ఏదో ఫ్యూడల్ వ్యవస్థకి చెందినవాణ్ణీ అనిమాత్రం అనుకోకండి.అలాగని మరీ లెఫ్టిస్ట్ సిధ్ధాంతాలూ కావూ.

%d bloggers like this: