బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు– అత్తగారు కొట్టిందనా లేక తోడికోడలు నవ్విందనా…

    నిన్నంతా మహాశివరాత్రి హడావిడితో సరిపోయింది. అలాగని ఉపవాసాలూ అవీ చేసేటంత ఓపిక లేదనుకోండి. మా ఇంటావిడకి moral support మాత్రం extend చేసి రాత్రి ఒంటిగంటన్నరదాకా భక్తీ టీవీ, SVBC లో ప్రత్యక్షప్రసారాలు చూస్తూ ఓ half జాగరణ మాత్రం చేశాను.

    ప్రొద్దుణ్ణించీ టీవీ లో ఒకటే గొడవ- వాడెవడో తీహార్ జైల్లో ఆత్మహత్య చేసికున్నాడని. ఆమధ్య జరిగిన అమానుష కాండలో దోషిగా పట్టుబడ్డవారిలో ఇతను ముఖ్యుడు. అప్పుడు పట్టుకున్నప్పుడుమాత్రం దేశం దేశమంతా ఘోషించింది దోషుల్ని ఉరి తీయండీ అని.మరి వారు చేసిన పని కూడా అలాటిదే కదా.కొందరన్నారు ఉరితీయకూడదూ, ఇంకోటేదో కఠిన శిక్ష వేయండీ అంటూ ఎన్నెన్నో సలహాలొచ్చాయి. అదేదో fast track court ట , దాంట్లో విచారణా మొదలెట్టారు.మొదట్లో లాయర్లెవరూ అసలు ఈ కేసే వాదించకూడదన్నారు. అదన్నారు ఇదన్నారు. మొత్తానికి ఆయనెవరో లాయరుగారు కేసులో దోషులతరపున వాదించడానికి వకాల్తా పుచ్చుకున్నారు. ఆ విచారణేమో in camera లో చేయాలన్నారు.ప్రజానీకానికి కానీ, మీడియాకి కానీ అసలేమవుతోందో తెలియని పరిస్థితి. ఇదివరకు చాలా కేసుల్లో విచారణ సమయంలోనే అందరినీ అనుమతించిన కోర్టులకి ఈ విషయంలో మరి అంత జాగ్రత్తలు ఎందుకో వారికే తెలియాలి.

    ఈ గొడవంతా జరుగుతూంటే ఆ ముఖ్యదోషి ఈవేళ ప్రొద్దుటే ఉరేసికుని చనిపోయాడుట. అదీ న్యూస్.అంతే మన మీడియావాళ్ళందరూ పేట్రేగిపోయారు. అలా ఎలా కుదురుతుందీ, శిక్షనుంచి తప్పించుకుంటే ఎలా? అని కొందరూ,ప్రొద్దుణ్ణించి చానెళ్ళలో ఘోష పెట్టేస్తున్నారు. అతని లాయరుగారైతే ఇంకో అడుగు ముందుకేశారు- కేసు చాలా బాగా నడుస్తోందీ,దోషిమీద కేసే ఉండకపోవచ్చూ,ఇలాటి పరిస్థితుల్లో తను ఆత్మహత్య చేసికుంటాడని అనుకోనూ, ఇదంతా ఓ కుట్రా, నా కొడుకు ఆత్మహత్య చేసికునేటంత పిరికివాడు కాదూ అని అతని తండ్రీ, జైళ్ళలో సంస్కరణలు జరగాలీ అని ఇంకోరూ, ఏమిటేమిటో చెప్తున్నారు. ఓ రెండు రోజులు హడావిడిగా ఉంటుంది.

    సంస్కరణలూ వల్లకాడూ అంటూ కబుర్లు చెప్పేస్తున్నారే ఈ నాయకులూ,న్యాయవాదులూ మరి ఉత్తర్ ప్రదెశ్ లో ఈమధ్యన అదేదో కేసులో ఇరుక్కున్న ఆ మంత్రెవడో, అప్పటికే ఓ డజను కేసులదాకా ఆరోపింపబడ్డవాడిని ఆ రాష్ట్ర జైళ్ళ శాఖామంత్రిగా చేసినప్పుడు
నిద్రపోతున్నారంటారా?
ఈ టపాకి పెట్టిన శీర్షిక లో అన్నట్టుగా ఆ దోషికి శిక్షపడలేదనా లేక తనే శిక్షించుకున్నాడనా ఇప్పుడు గొడవ?

   నిన్న ఏదో తెలుగుపుస్తకంలో చదువుతూంటే ఒక లింకు దొరికింది. భారతీయతా, హిందుత్వం మీదా ఆసక్తి ఉన్నవారు ఒకసారి చూడండి. మన ధర్మాలమీద మనం నోటికొచ్చినట్టు మాట్టాడతాము. కానీ ఒక అమెరికన్ ఎంతో పరిశోధనలు చేసి, హిందూమతం, దేముళ్ళ విశిష్టతా ఎంత బాగా చెప్పారో. కొన్ని విడియోలు కూడా ఉన్నాయి.

%d bloggers like this: