బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు


    మొన్నెప్పుడో మా మిత్రులొకరు ఈ క్రింది మెసేజ్ పంపారు. అవడం పూర్తి అంగ్లంలోనే అయినా, అందరితోనూ పంచుకోవాలనిపించింది.

   ANSWERING MACHINE

   Here is an interesting anecdote published in “The Speaking Tree” Sunday Jan 6,2013 Pune edition.

   A message heard on an answering Machine.

   Good Morning we are not home at the moment,but please
leave your message after hear the beep.

   If you are one of our children,dial 1 and then select from
option 1 to 5 in order of your birth so that we know who it is.

   If you need us to stay with grandchildren ,press 2

   If you want to borrow the car ,press 3

   If you want us to wash your clothes and do ironing ,press 4

   If you want the grandchildren to sleep here tonight press 5

   If you want us to pickup the kids from school,press 6

   If you want us to prepare a meal for Sunday or to have it
delivered to your home ,press 7

   If you want to come to eat here,press 8

   If you need money ,press 9

   If you are going to invite us to dinner,or take us to the
theatre,start talking….we are listening.

4 Responses

 1. Great. Every child should read.
  ఎంత బాధతో ఇలా చెప్పి ఉంటారో ఆ తల్లిదండ్రులు.
  ఇక్కడ అనుబంధాలు లేవు. communications ఉన్నాయి అంతే.

  Like

 2. Good one Phani Babu garu.

  Like

 3. Ha.. Ha… Really a good one…. Thanks for sharing 🙂

  Like

 4. బోనగిరీ, కిషోర్వర్మా, మాధవీ,

  నచ్చినందుకు సంతోషం. ఆలస్యంగా జవాబిస్తున్నందుకు క్షంతవ్యుణ్ణి

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: