బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు– ఓ చిన్న correction…


   నిన్న తిన్నతిండి అరక్క, ఎవరో నాకు తెలిసినవారు పంపారూ, పోనీ ఎవరికైనా ఉపయోగిస్తుందీ అనుకుని, ఆ మెయిల్ లోని వివరాలు తీసి, పైగా వాటిని ఎఱ్ఱ రంగులో కూడా పెట్టి ఓ టపా వ్రాశాను.. అందులోని విషయాలైతే నాకసలు అర్ధమే అవలేదు.అది వేరే విషయం. కానీ బాధెక్కడ వేసిందంటే, నా మీద అభిమానం కొద్దీ, చాలా మంది చదివారు, ఇంకా చదువుతున్నారు కూడానూ. It is only fair on my part to bring the truth to all readers. అదికూడా ఎప్పుడు తెలిసిందీ అంటే నా టపాలో sunnA గారు పెట్టిన వ్యాఖ్య ద్వారానూ, పెట్టిన లింకు ద్వారానూ.

    ఇప్పుడు తెలిసిందేమిటంటే, ఏ మెయిల్ పడితే ఆ మెయిల్ నిజానిజాలు తెలిసికోకుండా ఊరికే టపాల్లో పెట్టేయకూడదూ అని !

    మళ్ళీ ఛస్తే అలాటివి చేయను ( unless I confirm the veracity). ఏదో ఈసారికి క్షమించేయండి.. ఆ టపా కూడా delete చేసేశాను..

   Thanks a lot sunnA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: