బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు–Sandeep Maheswari


    నేను ఈ టపాలో వ్రాస్తూన్న విషయం చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది. ఎవరైనా విని ఉండకపోతే, సరదాగా ఓ గంటా యాభై నిముషాలు మీవి కాదనుకుంటే, ఒకసారి కింద ఇచ్చిన లింకు నొక్కండి. దాని దారిన అది వస్తూంటుంది, మీ పని మీరు చేసికోవచ్చు… సరేనా..
అలాగే ఇక్కడ కూడా ఒకసారి చూడండి…

Advertisements

3 Responses

  1. Very enjoyed this! Well done!

    Like

  2. Really enjoyed this! Well done!

    Like

  3. A successful blog needs unique, useful content that interests the readers

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: