బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు-frustration లు…


    జీవితంలో ప్రతీవాడికీ ఈ frustration అనేది, ఎప్పుడో ఒకప్పుడు వస్తూనే ఉంటుంది. ఆఫీసు కి వెళ్ళడానికి ఫలానా టైముకి ఏ లోకలో, ఏ బస్సో పట్టుకోవాలని, ఆదరాబాదరాగా హడావిడి పడేసి, పరుగు పరుగున వెళ్ళేటప్పటికి, మన కళ్ళెదురుగుండానే, ఆ బస్సో, లోకలో వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఎంత frustrate అవుతామో అనుభవించేవాడికే తెలుస్తుంది. అలాగని కారుల్లో వెళ్ళేవాళ్ళకి ఉండవని కాదు. వాళ్ళు వెళ్ళే దారిలో ఏ level crossinగో ఉందనుకోండి, ఇతని కారు గేటుకి ఇవతలవైపు ఉండిపోతుంది, పట్టాలమీదేమో సావకాశంగా ఓ గూడ్స్ బండి ఏ 70- 80 వాగన్లతో వెళ్తూంటుంది. అది ఎప్పటికి వెళ్ళనూ, గేటు ఎప్పటికి తెరవనూ, అవతలివైపుకి ఎప్పుడు వెళ్ళనూ, ఏమిటో అంతా frustratioనే ! ఇంతలో రెండో లైను మీద ఇంకో గూడ్సూ. మామూలుగా వెళ్ళే రూట్ లో కాకుండా, short cut కదా అని ఈ రూట్ లో వెళ్ళడంతో వచ్చిన తంటా అంతా ఇది !

మామూలుగా ప్రతీ రోజూ నగరాల్లో ఉండే ట్రాఫిక్కు జామ్ముల సంగతైతే అడగఖ్ఖర్లేదనుకోండి. ఓ లేన్ లో బళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నాయని, ఇంకో లేన్ లోకి వెళ్తూంటారు, కొంతమంది ప్రబుధ్ధులు అలాటివాళ్ళు పడే అవస్థలు చూస్తూంటే తెలుస్తుంది. అలాగే ఏ మాల్ లోకైనా వెళ్ళినప్పుడు చూస్తూంటాము, బిల్లింగ్ దగ్గర, ప్రతీ కౌంటరు దగ్గరా కొల్లెరు చాంతాళ్ళంత క్యూలు. ఏదో తక్కువుంది కదా అని ఓ క్యూలో, మన సామాన్లన్నీ పెట్టుకుని నుంచుంటాము. మన ముందరవాడేమో, ఓ బండెడు సామాన్లేసికుని, పైగా ఈ బిల్లింగేదో జరుపుతూంటే, ఏదో మర్చిపోయానని, ఇంకో వస్తువేదో తేవడానికి వెళ్ళడం, ఇంతట్లో మనం ముందుగా జనాలెక్కువున్నారని వదిలేసిన క్యూ, సాఫీగా జరుగుతూ వెళ్తూంటుంది. అలాటప్పుడు మరి ఎంత frustratioనో కదూ..!

ఇంక రైల్వే స్టేషనుకి రిజర్వేషన్ కౌంటరు దగ్గర చూడాలి, సరీగ్గా మన నెంబరొచ్చేసరికి, ఆ కౌంటరు వాడికి లంచ్ టైమవుతుంది, కిటికీ మన మొహాన్నే మూసిపారేస్తాడు!ఎక్కడ క్యూలుంటే అక్కడ ఈ frustration అనేది తప్పకుండా ఉంటుంది. మనవైపు వీధుల్లో ఉండే మంచి నీటి కుళాయిల దగ్గర చూస్తూంటాము ఈ పరిస్థితి.

అంతదాకా ఎందుకూ, ఈమధ్యన మా సొసైటీలో ఓ బిళ్వ చెట్టు ఒకటి చూశానులెండి, ఇంటావిడ పూజ చేసికుంటుంది కదా, అని ప్రతీ రోజూ కిందకు బిళ్వపత్రాలు తెద్దామని వెళ్తే, ఎప్పుడూ రెండున్నవే కానీ, పూజకి పనికొచ్చే మూడు ఆకులున్న బిళ్వపత్రాలు మాత్రం ఎప్పుడూ దొరకవు. ఉంటాయనుకోండి, కాని చేతికందే హైట్ లో మాత్రం ఉండవు. ఏ కుర్చీయో వేసికుని గోడెక్కి తీసికోవాలి, అలా ఈ వయస్సులో గోడలూ అవీ ఎక్కి కాలు జారితే అదో గొడవా! ఇలా కాదని మా వాచ్ మన్ తో ఓ ఒప్పందానికొచ్చేశాను. పాపం ప్రతీ రోజూ తనే, నాకోసం ఓ అరడజను కోసి అట్టేపెడతాడు. నాదైతే చాలా చిన్న frustration లెండి, అదికూడా సాల్వైపోయింది!

ఈ frustrationలనేవి ఉద్యోగ జీవితంలో చాలా వచ్చేస్తూంటాయి. కొత్తగా పెళ్ళైన రోజుల్లో, సాయంత్రం భార్యతో ఏ సినిమాకో వెళ్దామని ప్రోగ్రాం పెట్టుకున్నప్పుడు, బిచాణా అంతా సద్దేసి బయలుదేరదామనుకుంటూండగా, ప్యూనొచ్చి, పై అధికారి పిలుస్తున్నారూ అన్నప్పుడు వచ్చే frustration అంతా ఇంతా కాదు! వాడి బుర్ర పగలుకొట్టేద్దామా అన్నంత కోపం వచ్చేస్తుంది. పైగా ఏవో ఓ బొత్తెడు కాగితాలు మన మొహాన్న కొట్టి, వీటిని టైపు చేసి, డిస్పాచ్ అయేటట్టు చూడూ అని చెప్పినప్పుడు చూడాలి. ఈ టైపులూ డిస్పాచ్చిలూ ఏమిటీ అనుకోకండి, ఈ కంప్యూటర్లూ మెయిళ్ళూ లేని మారోజుల్లో మరి ఈ టైపురైటర్లూ, డిస్పాచ్చిలే కదా గతి!

ఒక్కొక్కప్పుడు ఉద్యోగాల్లో కొన్ని ఎలవెన్సులుండెవి. మనకి eligibility ఉన్నంతకాలమూ అవి ఉండేవి కావు, తీరా ఆ ఎలవెన్సులొచ్చేసరికి మనకేమో ఆ eligibility ఉండేది కాదు ! కొంతమంది జాతకాలు అలాగే ఉంటాయి! బోనస్సనేదోటి మొదలెట్టారు, చేసిన 42 ఏళ్ళల్లోనూ తీసికున్నది నాలుగే నాలుగు సారులు! ఇంక ప్రమోషన్ల సంగతంటారా అడక్కండి, దిక్కుమాలిన రూల్సేవో ఉండేవి.ఒకసారి ఎప్రంటీసులు మా కంటే ఎక్కువన్నారు, ఇంకోసారి డిగ్రీవాళ్ళకంటే, డిప్లొమా వాళ్ళే తెలివైనవారన్నారు దీని logic ఏమిటో నా బుల్లి బుర్రకి ఇప్పటికీ అర్ధం అవలేదు! అన్నీ పూర్తయి మన నెంబరు సీనియారిటీ లోకి వచ్చేసరికేమో, వాళ్ళెవరికో అవేవో రిజర్వేషన్లుట, పైగా వీటికి backlog లోటీ !! అప్పుడెప్పుడో అరుణ్ షోరీ గారు ఓ పుస్తకం వ్రాశారుట…Falling Over Backwards అని. ఆ పుస్తకం మీద ఒక రివ్యూ చదివాను ఈ మధ్య. ఉన్నదున్నట్టుగా వ్రాయడం ఓ ప్ర్తత్యేకత ఆయనకి.అందుకేనేమో ఎవరికీ నచ్చరు ఆయన !Indian-Express-Pune-18-August-2012-17. అందుకే అంటాను ఈ frustration అనేది అనుభవించినవాడికే బాగా తెలుస్తుంది.( షోరీ గారి సంగతి కాదు చెప్తూంట, నా సంగతి !)

ఈమధ్యన మన నాయుడు గారు వినడానికి rhyme బావుంది కదా అని ఓ కొత్త స్లోగను మొదలెట్టారు. “కేజీ నుంచి పీజీ” దాకా ఉచితంట వాళ్ళెవరికో! ఇవేమైనా వాళ్ళ తాతలు సంపాదించిన ఆస్థులనుకుంటున్నాడా ఆయన. పన్నులేమో మీరూ నేనూ కట్టాలా, ఈ రాజకీయనాయకులేమో నోటికొచ్చినట్టు ఓట్లకోసం ఎడా పెడా వాగ్దానాలా? ఈ రాజకీయనాయకులు ఓట్లకోసం ఎటువంటి వాగ్దానాలైనా చేసేస్తారు. అప్పుడెప్పుడొ ఎవరో ఉచిత కరెంటన్నారు, ఇప్పుడేమో ఉచితం మాట దేముడెరుగు, అసలు కరెంటనేదే కనబడ్డంలేదుట ! కారణాలకేమిటీ, కావలిసినన్ని చెప్తారు కార్యం మాత్రం శూన్యం ! ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే జనాల్లో frustration అనేది పెరిగిపోతోంది.

Advertisements

5 Responses

 1. prefect post for today !
  I am totally frustrated :-(.

  Like

 2. సహనం తగ్గటం ఒక కారణమైతే పనులు ఎక్కువవడం మరో కారణం. మంచి పోస్ట్.

  Like

 3. “…వాళ్ళ తాతలు సంపాదించిన ఆస్థులనుకుంటున్నాడా ఆయన. పన్నులేమో మీరూ నేనూ కట్టాలా, ఈ రాజకీయనాయకులేమో నోటికొచ్చినట్టు ఓట్లకోసం ఎడా పెడా వాగ్దానాలా?…”

  There should be some system of controlling these election promises so that this kind of సొమ్మొకడిది సోకొకడిది can be avoided.

  Like

 4. Frustration అనే పదము లేకుండా ఈ మధ్య రోజు గడవట్లేదు.. దీనిని నివారించే చిన్న ప్రయత్నాల గురుంచి ఒక టపా వ్రాయండి తాతయ్య..

  Like

 5. @సమీరా,

  ధన్యవాదాలు…

  @జ్యోతిర్మయీ,

  థాంక్స్…

  @శివరామప్రసాద్ గారూ,

  చిరకాల దర్శనం.. ముంబైలో నే ఉన్నారా? ఎప్పుడైనా మీ అబ్బాయిని చూడ్డానికి పూణె వస్తే, తెలియచేయండి. కలుద్దాము…

  @దీపా,

  మన దృష్టిని బట్టి ఉంటుంది…

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: