బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు–“మనదేశం మన గీతం “- fantastic event by NTV at Nellore


    మన మీడియా వాళ్ళంటే ఉన్న దురభిప్రాయం, ఈవేళ NTV వారు నెల్లూరు పట్టణంలో నిర్వహించిన ఓ కార్యక్రమం చూసిన తరువాత, మార్చుకోవలసివచ్చింది. నెల్లూరు పట్టణం దురదృష్టవశాత్తూ ఈ మధ్యన కొన్ని వార్తలు/సంఘటనలు ధర్మాన్న వార్తల్లోకి వచ్చింది. వాడెవడో బస్సులో ఉన్న ఇద్దరు ముగ్గురు ప్రయాణీకుల్ని కత్తితో పీకలు కోసేయడం, తమిళనాడు ఎక్స్ప్రెస్ లో అగ్నిప్రమాదం,( for all wrong reasons..) ఇలా నెల్లూరు పేరు వినేటప్పటికి ఇవే గుర్తొచ్చేవి.

    అలాటిది ఈవేళ నెల్లూరు పట్టణం లో చదువుకుంటున్న పిల్లలందరూ ఒకే గొంతుకతో జాతీయ గీతం ఆలాపించడం అద్భుతం. అసలు అంతమంది పిల్లల్ని, అంత క్రమశిక్షణతో ఉంచడం కూడా మామూలు మాట కాదు. ఆ పిల్లలు ప్రదర్శించిన discipline చూడాలే కానీ, వర్ణింప శక్యం కాదు.

    హిందూ మత ప్రచారానికి NTV వారు మొన్న ఆదివారం నాడు, తిరుపతి మహతి ఆడిటోరియం లో ఒక కార్యక్రమం నిర్వహించారు. అందులో చాలామంది, ఒకరు చెప్పింది ఇంకోరు ఖండించడతోనే సరిపోయింది. పైగా ఆయనెవరో కొద్దిగా ఘాటుగా మాట్టాడుతూంటే, చానెల్ వారు ఓ బ్రేక్ తీసేసికున్నారు.ఆ కార్యక్రమం వీక్షించడానికి వచ్చిన వారితో ఆడిటోరియం నిండిందనుకోండి, కానీ ఏ ప్రతిఫలాపేక్షా లేకుండా వచ్చిన విద్యార్ధులతో ఓ మైదానం నిండడం చాలా ముదావహం.కార్యక్రమం జరుగుతున్నంతసేపూ ఆ పిల్లలు ప్రదర్శించిన క్రమశిక్షణ just awesome...

    ఏదైనా మంచి పనిచేయాలీ అని అనుకోవాలేకానీ, చేయడం ఎలాగో చేసి చూపించారు ఈ NTV నిర్వాహకులు. Hats off…

    నాకున్న కొద్దిపాటి పరిజ్ఞానంతోనూ, కొన్ని దృశ్యాలు వీడియో(విడియోలు బాగుండకపోతే మాత్రం నన్ను తిట్టుకోకండి.) చేసి పెట్టాను. పూర్తి విడియో ఆ చానెల్ వారు త్వరలోనే పెడతారని ఆశిస్తూ…..

1 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: