బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు– Its disgusting…..


    ఇన్నాళ్ళూ మన తెలుగు సినిమాల్లో, ఏ రామ్ గోపాల్ వర్మో ఓ సినిమా తీశాడంటే, దాంట్లో ఓ controversy తప్పకుండా ఉండాల్సిందే. ఏదో పేరులోనో, ఓ పాత్రలోనో, ఎక్కడో అక్కడ ఓ controversy తీసుకురావడం అతనిలో ఉండే ప్ర్తత్యేకత! అక్కడికేదో అతను గొప్పవాడనడంలేదు. ఏ సినిమా తీసినా, underworld అనే genre మీదే తీస్తాడు. అందరూ చూడొద్దూ, దానితో రెండు మూడు నెలల ముందునుంచీ, వాటి promos దేశం మీదకొదుల్తాడు. మన రాష్ట్రంలో ఎవడో ఒకడికి చిర్రెత్తుకొస్తుంది.” గుమ్మిడికాయ దొంగా అంటే భుజాలు తడుముకున్నట్టు..” ఓ పేద్ద ఆందోళన మొదలెడతారు. ఇంక మన మీడియా వాళ్ళు కూడా దొరికిందే ఛాన్సుగా, ఆ సినిమా మీద చర్చలూ, సింగినాదాలూ, విడియో కాన్ఫరెన్సింగులో వర్మ గారూ, అడక్కండి, కావలిసినంత ప్రచారం. ఇంక మామూలు ప్రేక్షకుడు కూడా, ఓహో దీంట్లో ఏదో ఉంది కాబోసూ అనుకుని, సినిమా మొదటాటకే వెళ్తాడు. పైగా అలాటి సినిమా చూడ్డం ఓ status symbol ఆయే ! This is what exactly what the Producer wanted… mission accomplished... వాడి డబ్బులు వాడికొచ్చాయి. మన తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఇంకో సినిమా లెఖ్ఖలోకి వస్తుంది. మనవాళ్ళు కూడా చంకలు చరుచుకోవచ్చు. దేశంలో అత్యధిక సినిమాలు తీస్తున్నది మేమే అని! పైగా కేంద్రం సినిమాలకి అవేవో బహుమతులు ప్రదానం చేసినప్పుడు, ఒక్క తెలుగు సినిమాకీ బహుమతి రానప్పుడు, గుండెలు కూడా బాదుకోవచ్చు. కావలిసినంత కాలక్షేపం !!

    ఇంత జరుగుతూన్నా, క్వాలిటీ సినిమాలు తీద్దామని మాత్రం ఎవడికీ తట్టదు. పైగా ఏమైనా అంటే, ప్రేక్షకుల తీర్పుని బట్టే మేము సినిమాలు తీస్తున్నామూ అని ఓ పేద్ద లెక్చరూ. ఈ లోపులో, పైరేటెడ్ సీడీలూ అవీ ఎలాగూ ఉన్నాయి. వాటిమీదో గొడవా. వందలకి వందలు తగలేసి, ఆ దిక్కుమాలిన సినిమాలు చూడ్డం కంటే, హాయిగా ఇంట్లోనే కూర్చుని ఏ సీడీయో చూసేస్తే పోలా? అది పైరేటెడ్ అయితే ఏమిటీ, లీగల్ అయితే ఏమిటి? అసలు అన్నన్ని కోట్లు తగలేసి సినిమా తీయమన్నదెవరూ, థియేటర్లలో చూడ్డం లేదని ఏడవమన్నదెవరూ?

    ఇవన్నీ ఇలా ఉండగా, దేశంలోని విద్యార్ధులు ఏమైనా miss అయిపోతున్నారేమో అనే ” బాధ” తో , వాడెవడో Sorry Teacher అనే ఓ సిణేమాని రేపు 27 న ప్రజల్లోకి వదుల్తున్నాట్ట. అప్పుడే వాటి ప్రొమోస్ యూ ట్యూబ్ లో కూడా పెట్టేశారు. ఆ డైరెక్టరో, ప్రొడ్యూసరో ఎవడో ఒకడు లెండి, వల్లకాట్లో రామలింగయ్య, ఈవేళTV9 లో ఓ చర్చా కార్యక్రమం !ఓ ఇద్దరు స్త్రీలూ( యాంకర్ తో కలిపి ముగ్గురూ), ఈ పెద్ద మనిషీనూ. కార్యక్రమం జరుగుతున్నంతసేపూ, పక్కనే ఆ సినిమాలోని ప్రొమోసూ. అసలు వాళ్ళు ఆ దిక్కుమాలిన సినిమాకి పబ్లిసిటీ ఇస్తున్నారా, లేక ఇంకోటా అనేది అర్ధం అవలేదు.ఈ మధ్యలో ఆయనెవరో సెన్సార్ బోర్డు మెంబరుట, ఈ మాయదారి సినిమాకి U/A ఇచ్చారని ఈ ప్రొడ్యూసరూ, ఠాఠ్ కాదూ ఎవరో ఒక మహిళా మెంబరు తప్ప అందరూ ఆ సినిమాకి A సర్టిఫికేట్టే ఇవ్వాలీ అన్నారూ అని, ఆ సెన్సార్ బోర్డాయనా కొట్టుకు చచ్చారు. టైమైపోయింది, కథ కంచికీ వెళ్ళిపోయింది.ఆ చర్చలో ఏం సాధిద్దామనుకున్నారో, ఏమిటో ఎవరికీ తెలియదు. కానీ ఆ చర్చ చూసినవాళ్ళు మాత్రం 27 తారీఖున మొదటాటకి వెళ్ళడం మాత్రం ఖాయం.

    ఇవన్నీ చాలవన్నట్టు ఈ మధ్యన హైస్కూల్ అనే ఓ మహత్తర తెలుగు ధారావాహిక ఒకటి మొదలెట్టారుట అదేదో చానెల్ లో. మధ్య మధ్యలో వాటి ప్రొమోస్ చూపిస్తున్నారులెండి. మన సినిమాలూ, ప్రసార మాధ్యాలూ, విద్యార్ధులకి చేస్తున్న ” సేవ” అసలు ఇంకెవరైనా చేయగలరంటారా? అసలే కోతులు వాళ్ళు దీనికి సాయం వాళ్ళ చేతుల్లో కొబ్బరికాయలోటా?

    మిమ్మల్నెవరు చూడమన్నారూ అసలూ, అని మాత్రం అడక్కండి… బుధ్ధిలేక !!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: