బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు– కాలక్షేపం…

    మనదేశంలో సచిన్ తెండూల్కర్ అభిమానులు చాలా మందే ఉన్నారు. అతన్ని ఏమైనా అంటే sacrilegious గా భావించి, నన్ను కూడా వెలేసినా వెలేస్తారు !!No issue.. ఈవేళ్టి DNA లో చదివాను. వ్రాసిన దానిలో చాలానే పాయింట్లున్నాయి. ఏ ఒక్కదానికీ సమాధానం ఇవ్వడం కొద్దిగా కష్టమేననుకోండి. మహ అయితే అభిమానులందరూ– ” ఏదో పిచ్చి పిచ్చి వార్తలొస్తూంటాయండి, ప్రతీ దానికీ “దేవుణ్ణి” సమాధానం అడుగుతామా ఏమిటీ...” అని కొట్టిపారేసినా పారేస్తారనుకోండి. Still it is an interesting read..SRT.

    Indian Express లో ఒక ఆసక్తి కరమైన వార్త చదివాను. పూర్వకాలంలో chastity belts అని విన్నాము. కానీ ఇక్కడ ఇచ్చిన వార్త sadism కే పరాకాష్ఠ.IE

    నెల రోజులనుండీ, హాస్పిటల్ కి వెళ్తూ, వస్తూ మొత్తానికి మనల్నందరినీ వదిలి వెళ్ళిపోయాడు… True Super Star Rajesh Khanna. పాపం అమితాబ్ వచ్చిన తరువాత, రొమాన్స్ genre కి రోజులెళ్ళిపోయాయి కానీ, రాజేష్ ఖన్నా ఆరోజుల్లో ఎంత ప్రఖ్యాతి చెందాడో కదా ! RIP

%d bloggers like this: