బాతాఖాని లక్ష్మిఫణి కబుర్లు— My goodness gracious me…..


    ఎవరికైనా ఎప్పుడైనా ఆశ్చర్యమో, ఆనందమో, భయమో కలిగినప్పుడు, మన భాషలో కాకుండా, ఇంగ్లీషులో వ్యక్తపరచడం ఓ ఫాషనూ. ఇప్పుడే కాదు, ఇదివరకు కూడా ఉండేది ఈ జాడ్యం. ఎంత చెప్పినా ఇంగ్లీషోల్లని అనుకరించడం అలవాటైపోయింది. పైగా అదో స్టేటస్ సింబలోటీ. ఏమైనా అంటే, “అదేమిటో కానీయండి, ఇంగ్లీషులో చెప్తేనే అసలు మన ఫీలింగేమిటో అర్ధమవుతుందండీ, తెలుగులో అలాటి పదాలున్నాయేమో నాకైతే తెలియదూ...” అంటారు. తెలుగులో ఉన్నాయో లేదో నాకూ తెలియదు, అంచేత ఆ విషయం లోకి వెళ్ళడం లేదు.

    ఈ టపాకి పెట్టానే శీర్షిక My goodness gracious me….., Oh God.., My goodness..Oh dear… gosh... లాటి మాటలు ఇదివరకు వినేవాళ్ళమూ, పుస్తకాల్లో చదివేవారమూనూ. వీటన్నిటినీ ఊతపదాలంటారనుకుంటాను. తెలుగులోనూ ఉండే ఉంటాయి, కానీ ఎక్కువగా ఉపయోగించడం లేదు. కానీ ఒకానొకప్పుడు ఈ పదాలన్నీ వినేవాళ్ళం. వినసొంపుగా కూడా ఉండేవి. వాటిలో అభ్యంతరకరమైనదేదీ లేకపోవడం వలన. పిల్లలూ, ఆడవారూ కూడా ఉండగా కూడా, ఇలాటి పదప్రయోగాలు చేస్తే, ఎవరూ ఏమీ అనుకునేవారు కాదు. పైగా ఏదో కొత్త పదం ( usage) తెలిసొచ్చేది !

    అలాటిది ఈమధ్యన so called mod generation మాట్టాడేదేమిటీ, వ్రాయడానిక్కూడా అసహ్యంగా ఉంది..oh ! shit..అని ! ప్రతీదానికీ అదేమాట. ఓ సంతోషం కలిగినా, చిరాకు కలిగినా అదే మాట ! రోజంతా అలా నోట్లోనే నానుతూంటే అసలు వాళ్ళకి ఏమీ అనిపించదా? వాళ్ళ సంగతి దేముడెరుగు, చివరకి చిన్న పిల్లల నోట్లోనూ అదే మాట ! ఈమధ్యన రోడ్డుమీదనుండి వెళ్తూంటే, ఓ ఇద్దరు పిల్లలు నాలుగైదు సంవత్సరాలుంటాయేమో, ఆడుకుంటూంటే, ఏదో వచ్చిందనుకుంటాను, మొదటివాడు రెండో వాడితో ఇదే ( పైన చెప్పింది) అంటూంటే విన్నాను. అక్కడ ఆగి, ఆ పిల్లాణ్ణి పిలిచి అడిగాను- “ఇప్పుడు వాడావే ఆ మాటకి అర్ధం తెలుసునా…” అని. దానికి ఆ పిల్లాడిచ్చిన సమాధానం- ” I dont know. I heard mummy daddy using it regularly, so I thought I can also use it..…”- అదండీ విషయం ! వాడికి అర్ధం చెప్తే మళ్ళీ అదే మాట ! ఎలాగూ మొదలెట్టానుకదా అని పూర్తిచేద్దామని, ఆ పిల్లాడితో చెప్పాను. నేను చెప్పిందంతా విని, ” Ok uncle, now I will tell my parents also…”. చెప్పొచ్చేదేమిటంటే, పిల్లల ఎదురుగుండా అయినా, కనీసం, మన భాష కొద్దిగా presentable గా ఉంటే అదే నేర్చుకుంటారు. పిల్లలమీద ఎలాటి దుష్ఫలితాలు ఉంటాయో ఆలోచించడానిక్కూడా టైముండడం లేదు !

   ఇంక weekend వచ్చిందంటే చాలు, వెర్రి వెర్రి వేషాలు వేసేసికుని ఓ బైక్కు మీద ఝూమ్మంటూ వెళ్ళడం. ఏ pub లోనో, మధ్యమధ్య పానీయం లాగ బీర్లు తాగుతూ, అవేవో subway లు, burger లూ, ఇంకా అవేవో తింటూండడం. ఇంక ఆడపిల్లల డ్రెస్సులకొస్తే చూడాలేకానీ, చెప్పతరం కాదు. ఎక్కడ పడితే అక్కడ tatoos ట ! ఇదివరకటి రోజుల్లో వంటి మీద ఎక్కడైనా మచ్చలాటిదుంటే, దాన్ని కప్పుకోడానికి తాపత్రయ పడేవారు. ఇప్పుడో ఎన్నెన్ని మచ్చలుంటే అంత గొప్పా! పైగా వాటిల్లో మెసేజిలోటీ !వాళ్ళు వేసికునే T shirts మీద స్లోగన్లోటీ– I am available… why not give a try ? మరి ఇలాటి వేషాలేస్తే మిగిలినవాళ్ళూరుకుంటారా?

    ఇంక మొగ పిల్లలంటారా, చెవికో పోగూ, సగంసగం పిల్లిగడ్డం, అర్ధ ముండితాలూ చేయించుకుని ఓ చెడ్డీ, స్లీవ్ లెస్ బనీనూ, కళ్ళకో జోడూ, రాత్రయినా పగలయినా నల్ల కళ్ళద్దాలే. మిగిలిన రోజుల్లో ఏ కంపెనీ వాడో ఇచ్చిన T shirts . అవికూడా ఎక్కడ దొరికినవీ, ఏ 5k run కో వెళ్ళి ఫుకట్ గా దొరికిన షర్తూ, క్యాప్పూ. ఇంకో రకం ఈ మధ్యన కొత్తగా టీ షర్టుల మీద ఓ స్లోగన్- ” being human ” అని. అసలు వీళ్ళకి ఆ మాటకి అర్ధం తెలుసునా, బస్సుల్లో ఆడవారికీ, సీనియర్ సిటిజెన్లకీ రిజర్వ్ చేసిన సీట్లలో దేర్భ్యాల్లా కూర్చుంటారు ! మళ్ళీ వీళ్ళ కబుర్లు వింటే, వామ్మోయ్.. అసలు our country will never improve అండీ. ఎవడు చూసినా డబ్బు తినేవాడే. ఈ మధ్యన మొబైళ్ళలో కూడా ఇంటర్నెట్ సదుపాయం ధర్మమా అని facebook లోనో, twitter లోనో ఓ మెసేజ్ తగలేయడం. మళ్ళీ వాటికి జవాబులూ. అందరూ అలాగ ఉంటున్నారని కాదు, ఎక్కువ శాతం ఇలాటి పక్షులే !!

    ఛాన్సొచ్చిందంటే ఏ అన్నా హజారేదో, రాందేవ్ బాబాదో ఉద్యమాలని ఫాలో అయిపోతూండడం. వాటిమీద ఎక్కడలేని ఆసక్తీ, అభిమానమూ పొంగించేసికోడం. పైగా వీటికి అవేవో గ్రూప్ లుట, అదోటీ మధ్య. ప్రతీదానికీ ఓ గ్రూప్పూ, ఫాన్సూ. ఇంక ఈ social networking site లలో విషయాలేమిటీ, మా ఆవిడ నెల తప్పిందీ, మా పిల్ల పెద్దమనిషయిందీ లాటివి !

    బైక్కు నడిపేటప్పుడు హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలనీ, కారుల్లో వెళ్ళేటప్పుడు మొబైళ్ళలో మాట్లాడకూడదనీ, రేడియోలూ వగైరాలు ఉండకూడదనీ మాత్రం వీళ్ళకు గుర్తుండదు. అలాటివేవైనా చెప్తే పాత చింతకాయ పచ్చడి….

5 Responses

 1. “ఆశ్చర్యమో, ఆనందమో, భయమో కలిగినప్పుడు”

  అంతే కాదండి, మందు కొట్టినప్పుడు కూడా చాలామంది ఇంగ్లీషు వచ్చేస్తుంది.

  Like

 2. @బోనగిరి,

  నిజం…

  @ఫణీంద్ర,

  ధన్యవాదాలు

  Like

 3. ఫణిగారు, మంచి పాయింట్ రాసారు, ఎన్ని ఇంగ్లీష్ తిట్లు వాడితే అంత మోడరన్ 🙂

  Like

 4. మధూగారూ,

  నిజం….

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: