బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు–Though late…..


    ఒకానొకప్పుడు, అంటే చదువుకునే రోజులే కాకుండా, ఉద్యోగంలో చేరాక కూడా, క్రికెట్ అంటే పడి చచ్చేవాణ్ణి ! ప్రపంచంలో జరిగే ప్రతీ టెస్ట్ మాచ్ రికార్డులు కూడా పుస్తకంలో వ్రాసుకునేవాణ్ణి. అసలు క్రికెట్ అంటే ఇష్టం లేనివాళ్ళుంటారా ప్రపంచంలో అనుకునేవాణ్ణి. నా అదృష్టం బాగుండి, మొత్తానికి ఆ “మత్తు” లోంచి బయటపడకలిగాను. ఎంత హాయిగా ఉందో నిజంగా . ఏదో ఒక వ్యాపకం ఉండాలిగా మరి, Soccer, Tennis, F1 ల మీద అభిమానం పెంచుకున్నాను. దీనికి కారణం మా అబ్బాయికూడా అనుకోండి. ఏది ఏమైతేనేం, అన్ని లీగ్ మాచిలూ ఫాలో అవడం, మొదలెట్టడం ప్రారంభం అయింది.

   ఈవేళ జరిగిన English Premier League మాచిలు, వహ్వా..వహ్వ.. ఫుల్ టైమైన తరువాత stoppage time లో Manchester City కొట్టిన రెండు గోల్సూ అత్యద్భుతం. పైగా ఈ మాచ్ నెగ్గి, Manchester United నుండి, EPL Title ( అదీ Goal Difference మీద ) నెగ్గడం, ఓ సినిమా suspence thriller లా జరిగింది. ఎంతలా ఆస్వాదించామంటే చెప్పలేను. అస్తమానూ ఒకే టీమ్ నెగ్గితే బోరు కొట్టేస్తుంది కదూ.. Champions League లో Real Madrid, Barcelona నాకౌట్ అవడమూ, ఇక్కడ Manchester United కి టైటిల్ రాకపోవడమూ, అదండి excitement అంటే.

   ఒకానొకప్పుడు, మా అన్నయ్యగారు చేసిన అలవాటు ధర్మమా అని న్యూస్ పేపరు చదవడం ఓ అలవాటు చేసికున్నాను. నన్ను చూసి పిల్లలూ అనుకోండి. అదేమిటో, ప్రతీ రోజూ పేపరు చూడందే తోచేది కాదు. పుణె లో తెలుగు పేపరు దొరుకుతున్న కారణం అయితేనేమిటి, మరీ ఎవరైనా వస్తే అర్రే మీ ఇంట్లో పేపరే తెప్పించుకోరా అని అంటారేమోననే భయం వల్ల అయితేనేమిటి, తెలుగు పేపరు ఒకటి కొనేవాడిని. అప్పుడప్పుడనుకునేవాడిని, హాయిగా నెట్ లో చదువుకోక, రోజుకి మూడు రూపాయలు తగలెట్టడం అంత అవసరమా అని, కానీ మొత్తానికి గత వారం రోజులుగా జరిగిన పరిణామాల ధర్మమా అని, చూస్తున్నదేమిటీ, ఈనాడు, సాక్షి వాళ్ళు ఒకళ్ళమీదొకళ్ళు దుమ్మెత్తి పోసుకోడం తప్పించి. అమ్మయ్య, ఇంక పేపరు కొనఖ్ఖర్లేదూ అని డిసైడయిపోయాను. దానికి సాయం మా ఇంటావిడ కూడా చెప్పేసింది, నేనూ నెట్ లోనే చదివేస్తాను, పేపరు మానేయండి అని. సుఖపడ్డాను..

   అయినా ఈ దిక్కుమాలిన పేపర్లు కొనకపోతే ఏమౌతుందిట? ఇంక తెలుగు వారపత్రికల మీద దృష్టి పెట్టాలి.”నవ్య” పత్రిక, శ్రీరమణ గారి “మొదటి పేజీ”, ఆయన వెళ్ళిపోయిన తరువాత, జగన్నాధ శర్మ గారు కంటిన్యూ చేస్తున్న మొదటి పేజీ, అలాగే ఇంకా కొన్ని ఆసక్తికరమైన శీర్షికలు కోసం తప్పకుండా చదివేవాణ్ణి. ఇంకేమీ పని లేనట్టు, ఈమధ్యన ముప్పాళ్ళ రంగనాయకమ్మ గారు వ్రాస్తున్న “నేనూ నా పాఠకులూ” అని ఒకటి మొదలెట్టారు. మొదటి భాగం చదివాక, అమ్మయ్య “నవ్య” కొనడం ఇంక మానేయొచ్చూ అనిపించింది. కానీ రచయితల ఫోను నెంబర్లిస్తూంటారు. పోనీ వాటికోసమైనా కొంటే పోలా అనిపిస్తుంది. చూడాలి..

   ఒకానొకప్పుడు సినిమా మొదటి రోజు చూడని బ్రతుకూ ఓ బ్రతుకేనా అనిపించేది. ఇప్పుడో, ఏదో ఒకటీ అరా తప్పించి, అసలు సినిమా అనేదే చూడాలంటే అసహ్యం వేస్తోంది. ఇదంతా ఏదో చాగంటి వారి ప్రవచనాలు వినడం మొదలెట్టిన తరువాత వచ్చిన వైరాగ్యం అనుకోకండి, ఒకసారి ఆలోచిస్తే తెలుస్తుంది, మన జీవితకాలంలో ఎంతంత టైము వేస్టు చేస్తున్నామూ అని. అయినా మనస్సుకి entertainment అనేది ఉండాలికదా అనొచ్చు.

   మనకి part and parcel of our life అని ఒకప్పుడు అనుకునేవాటినుండి కూడా బయటపడొచ్చు, పడాలనుకుంటే… though late than never…

Advertisements

One Response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: