బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు


   నవంబరు 2011 లో ప్రిన్సిపల్ బెంచ్ CAT వారు ఒక judgement ఇచ్చారు. 2006 కి ముందుగా రిటైరయిన కేంద్రప్రభుత్వోద్యోగులకి, 2006 తరువాత వారిలాగానే పెన్షన్ ఇవ్వాలనీ, పైగా ఆ కార్యక్రమం అంతా మూడు నెలల్లో పూర్తవాలనీనూ. మా ” పక్షు” లందరూ ఓహో ఆహా అనేసికుని సంతోషించేశారు. ఇదిగో ఈ నెలలో వచ్చేస్తుందీ, పై నెలలో వచ్చేస్తుందీ అనుకుంటూ. మన ప్రభుత్వం వాళ్ళా అంత తొందరగా లొంగేదీ?పైగా నోరూ వాయీ లేని పెన్షనర్లూ, వీళ్ళకా భయపడేదీ? సరీగ్గా మూడు నెలలూ పూర్తయే రోజున కూల్ గా ఓ ఎపీల్ వేసేశారు, ఢిల్లీ హైకోర్టులో. అదేమైనా ఇప్పట్లో తేలేదా ఏమిటీ? పైగా ఇక్కడ ఓడిపోతే, సుప్రీం కోర్టు ఉండనే ఉంది. ఇవన్నీ పూర్తయేసరికి, సగానికి సగం మంది పోనేనా పోతారు, లేదా కొత్త పేకమీషనైనా వచ్చేస్తుంది. ప్రభుత్వం లో ఇలాటి విషయాల్లో పనితీరు ఎలా ఉంటుందో తెలియాలీ అంటే, ఆ కేసు ఫైలు మీద నోటింగ్స్ ఎలా ఉంటాయో, అసలు ఇలాటి బ్రిలియంట్ ఆలోచనలు ఎవరికొస్తాయో వగైరా .. వగైరా ఇక్కడ చదవండి.

   అదేం ఖర్మమో కానీ ఇలాటివాటికొచ్చేసరికి ప్రభుత్వానికి జమా ఖర్చులూ, సేవింగ్సూ గుర్తుకొస్తూంటాయి. ఇందులో మెచ్చుకోవలసిందేమిటీ అంటే, ప్రభుత్వం స్టే ఆర్డరు అడిగితే, ఠాఠ్ కుదరదూ అని మొహం మీద నీళ్ళు చల్లేశారు. చూద్దాం ముక్తీ మోక్షమూ ఎప్పటికో…

    ఆయనెవడో కర్ణాటక డిజిపి గా నియమింపబడ్డాయన్ని, ఆ రాష్ట్ర హైకోర్టు ధర్మమా అని, తీసేశారు.బావుంది కదూ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: