బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు

Engg Students

   రెండు రోజుల క్రితం, మన రాష్ట్రం లోని ప్రెవేట్ కాలేజీల యాజమాన్యం వారు, రేపణ్ణించి కాలేజీలు మూసేస్తున్నామని ప్రకటించారు. ఏదో కిందా మీదా పడి, మొత్తానికి ప్రభుత్వం, అదేదో fees reimbursement కి సంబంధించి, కొంత మొత్తాన్ని విడుదల చేస్తామనేటప్పటికి, యాజమాన్యం, వారి “బెదిరింపు” వాయిదా వేశారని ఈవేళ్టి న్యూస్ లో విన్నాము. అంతా బాగానే ఉంది, కానీ ప్రభుత్వం వారిచ్చేreimbursement ఏ కొద్దిమందికో కానీ, అందరికీ కాదు కదా, మరి ఈమాత్రం దానికి నిజాయితీగా ఫీజులు కట్టేవారి చదువులు పాడిచేస్తే ఎలాగండి బాబూ? అంత బాధ్యతా రహితంగా ప్రవర్తిస్తే ఎలాగా?

   మా రోజుల్లో, ఇంజనీరింగు కాలేజీలు ఎక్కడో కాకినాడలోనూ, విశాఖపట్టణం లోనూ, అలాగే కొన్ని ముఖ్యనగరాల్లోనూ ఉండేవి. జనాభా పెరిగేకొద్దీ, ప్రస్తుతం వీధికో ఇంజనీరింగు కాలేజీ వచ్చేసింది. దాంట్లో టీచింగ్ క్వాలిటీ ఎలాగుందీ అనే దానిమీద ఎవరికీ శ్రధ్ధలేదు, అది వేరే విషయం. మన రాష్ట్రం లో ఎక్కువ ఇంజనీరింగు కాలేజీలు, ఏదో ఒక రాజకీయనాయకుడికి సంబంధించినవే. ఎలాగూ ప్రభుత్వం ఫీజు reimburse చేస్తారులే అని, ఎవడుపడితే వాడు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ, ఓ కాలేజీ తెరిచేశారు. ఏదో తల తాకట్టు పెట్టో, ఏ ఎడ్యుకేషన్ లోనో తీసికుని, చాలామంది తల్లితండ్రులు వారి పిల్లల్ని ఇంజనీరింగులో చేర్పిస్తారు. చదువు పూర్తయిన తరువాత ఏదో ఉద్యోగం వస్తేనే కదా, వాళ్ళు చేసిన అప్పు తీర్చడం. అందరూ లక్షాధికార్లూ, కోటీశ్వరులూ కాదు కదా, చాలామంది మధ్యతరగతి వాళ్ళే. ఏదో దీక్షలూ, ఆందోళనలూ దాటుకుని మొత్తానికి ఆ డిగ్రీ పూర్తిచేస్తారు. వీళ్ళేదో డిగ్రీ సంపాదించేశారూ అని, వీళ్ళకోసం ఉద్యోగాలేమైనా వీరికోసం waiting లో ఉండవుకదా. మళ్ళీ ఇంతట్లో ఊరికే కూర్చోడం ఎందుకని, పోస్ట్ గ్రాడ్యుఏషనూ, అప్పటికీ ఉద్యోగం రాకపోతే, ఎంబిఏ, అదీ పూర్తిచేసి, మళ్ళీ అదేదో డాక్టరేటూ.

   మనదేశం లో ఇంజనీరింగు చేసినవారికి ఉద్యోగాలు ఎందుకు రావడం లేదో కారణాలు, ఈమధ్యన ఓ పేపర్లో చదివాను. ఆ వ్యాసంపైన పెట్టాను. ఓసారి చదవండి. ఊరికే కాలేజీలు తెరిచేసి, ఇంజనీర్ల ఫాక్టరీలు తయారుచేస్తే సరిపోదుగా.

   ఈవేళ మన ఐఏఎస్ వారు, ” work to rule” లాటిది మొదలెట్టారుట. అంటే దానర్ధం ఇన్నాళ్ళూ రూల్స్ ప్రకారం పనిచేయడం లేదన్న మాటే కదా! మరి ఈమాత్రం దానికి ఊరికే మొత్తుకోడం దేనికీ?

.

%d bloggers like this: