బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు–C A T Judgement for pre 2006 Central Pensioners….


    ఈవేళ పేపర్లలో చూసే ఉంటారు– 2006 ముందర రిటైరయిన కేంద్ర ప్రభుత్వ పెన్షనర్లకి ఓ శుభవార్త వచ్చింది. judgement అయితే వచ్చింది. కానీ మన ప్రభుత్వం వారు ఎంతదాకా స్పందిస్తారో చూడాలి. వాళ్ళకి 2G, CWG స్కామ్ముల్లో ఎవరెవరో తిన్నదానికంటే కూడా, పెన్షనర్స్ కి వచ్చేది తక్కువే. కానీ మనం రాజకీయనాయకులమా ఏమిటీ? బొట్టెట్టి తాంబూలం దక్షిణా చేతిలో పెట్టడానికి? చూద్దాం మన అదృష్టం ఎలా ఉందో?

    బ్లాగులు చదివేవారిలో చాలా మందికి ఈ న్యూస్ మీద అంత ఆసక్తి ఉండకపోవచ్చు, కానీ మీ ఇళ్ళల్లో ఉండే పెద్దల చెవినోమాటు వేయండి, సంతోషిస్తారు పాపం. judgement మొత్తం ఇక్కడ చదవండి….

   ఎవరెవరికెంతంతొస్తుందో కూడా అదే సైటు లో ఇచ్చారు.

2 Responses

  1. థాంక్యూ మాష్టారు. కనుక్కోవాలి నేను కూడా మా ఇన్స్టిట్యూట్ లో.

    Like

  2. సుబ్రహ్మణ్యం గారూ,

    మరీ థాంక్సనఖ్ఖర్లేదు సారూ…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: