బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు–An exhaustive note for pre- 2006 Pensioners….

PPO

   నా టపాలు చదివేవారు కానీ, చదువుతున్నవారి తల్లితండ్రులకు కానీ, పైన ఇచ్చిన pdf ఉపయోగిస్తుందేమో ఒకసారి చూసుకోండి. ముఖ్యంగా పెన్షన్ ఎకౌంటు భార్యతో జాయింటు ఎందుకు చేయాలో వివరించారు. పైన ఇచ్చినదే కాకుండా, కేంద్రప్రభుత్వ పెన్షనర్ల వివరాలు ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడా చూసుకోండి. నా స్నేహితుడొకరు నాకు పంపించగా, మీ అందరితోనూ పంచుకుంటున్నాను. మీలో ఎవరికైనా ఉపయోగిస్తే సంతోషం. 2006 తరువాత రిటైరయినవారికి సమస్యలేదు, వచ్చిన గొడవల్లా, అంతకుముందు రిటైరయినవారికే. ఎవడూ మన మాట వినడూ, అడిగితే కోపాలు, ఏం చేస్తాం ఇలా అవకాశం వచ్చినప్పుడు, ఒకళ్ళతో పంచుకోడం తప్ప!

%d bloggers like this: