బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు

   మా రోజుల్లో నల్ల కళ్ళద్దాలు, ఏదో వయస్సుపైబడ్డవారు, ఏ కంటి ఆపరేషనో చేయించుకున్నప్పుడు పెట్టుకోగా చూసేవారం. తరువాత జాతీయ, అంతర్జాతీయ, ప్రముఖులు ఓ రాజాజీ అనండి, ఓ స్టాలిన్ అనండి, ఓ కరుణానిధనండి– వాళ్ళు ధరించగా చూశాము. చెప్పొచ్చేదేమిటంటే, ఆ నల్లకళ్ళద్దాలు వారితో రిలేట్ చేసికునేవారం. ఎవరైనా పత్రికల్లో కార్టూన్లు వేసినా, ఈ నల్లకళ్ళద్దాలకి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చేవారు.

   కాలక్రమేణా చూస్తున్నదేమిటయ్యా అంటే, ప్రతీవాడికీ ఇదో స్టైలయిపోయింది. ఎక్కడ చూసినా ఈ నల్లకళ్ళద్దాలే. పోన్లే పాపం క్యాటరాక్టాపరేషన్ చేయించుకున్నాడేమోలే అనుకోడానికీ వీల్లేదూ. just for the heck of it వేసికోడం. ఫుట్పాత్ లమీదకూడా దొరుకుతున్నాయి. అప్పుడెప్పుడో, ఆస్ట్రేలియన్ క్రికెటర్ మార్క్ వా అనుకుంటా మొదలెట్టాడు, ఆడేటప్పుడుకూడా వేసికోడం. అంతే ఇప్పుడు ప్రతీవాడూ రాత్రయినా పగలైనా ఈ నల్లకళ్ళద్దాలతోనే ఆడ్డం. మరి అంత వెలుగు భరించలేనివాళ్ళు అలా ఆడ్డం ఎందుకో? ఈమధ్యన ఇంగ్లాండ్ తో ఆడుతూ, చాలాసార్లు మనవాళ్ళు క్యాచ్ లు వదిలెయడానికి కారణం, ఈ నల్లకళ్ళజోళ్ళవలన బాలు కనిపించకేనేమో అని నా అనుమానం! వెధవ్వేషాలు కాపోతే, శుభ్రంగా ఆడొచ్చుగా!

    ఇంక రోడ్డుమీద బైక్కులమీద దూసుకుంటూ పోయే ప్రతీ హీరోకి ఈ నల్లకళ్ళజోడే! పోనీ పగలూ, ఎండా అదీ ఎక్కువగా ఉంటోందీ, వేసికోనిద్దూ అనుకోవచ్చు. మరి రాత్రిళ్ళు ఎందుకు వేసికుంటారో తెలియదు. చెవిలో ఇయర్ ఫోన్లూ, కళ్ళకి నల్లద్దాలూ వెనక్కాల వీప్మీద ఓ బాక్ పాక్కూ ఈరోజుల్లో కర్ణుడి సహజకవచకుండలాల్లా ఉన్నాయి. మరి మనం కూడా move with times కదా! అందుకే కాబోలు ట్రాఫిక్ సిగ్నళ్ళు కనిపించి చావవు. ఇప్పుడర్ధం అవుతోంది, అన్నన్ని యాక్సిడెంట్లు ఎందుకు జరుగుతున్నాయో.

   అప్పుడెప్పుడో ఓ టపాలో వ్రాశాను- నేను ఉద్యోగంలో చేరిన కొత్తలో ఓసారి, అప్పుడే ఫుట్పాత్ మీద కొనుక్కున్న నల్లకళ్ళజోడు పెట్టుకుని, వర్షం వస్తోందని చేతిలో ఓ గొడుగు ( ఆరోజుల్లో ఇప్పటిలాగ ఫోల్డింగువి కూడా కాదు) చేతిలో పట్టుకుని, ట్రాఫిక్ క్లియర్ అయేదాకా ఆగేసరికి ఓ దయామయుడు, నా “దుస్థితి” చూసి, రెక్క పట్టుకుని రోడ్దు దాటించబోయాడు. మళ్ళీ నల్లకళ్ళజోడు పెట్టుకుంటే ఒట్టూ !! ఇదేదో visually challenged వారిని, అగౌరవపరచడానికి వ్రాయలేదు, ఒక్కోప్పుడు ఎలాటి అపొహలు కలుగుతాయో చెప్పడానికి మాత్రమే .

ఈవేళ చదివిన(విన్న) బ్లాగుల్లో ఇది అద్భుతం.

%d bloggers like this: