బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు–ఇంకెక్కడిదాకా వెళ్తారో…..


నవ్వాలో ఏడవాలో తెలియడం లేదు, ఈవేళ్టి Indian Express లో వచ్చిన వార్త !. ఎప్పుడో, చిన్న పిల్లలకి కాపరాలు ఎలా చేయాలో కూడా నేర్పించే Toys వస్తాయేమో !! All in the name of child education..….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: