బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు—Enjoy…..


ఇంట్లో గరిటెలు తక్కువయ్యాయా ?

Car imported from the wrong country?

వర్షం వస్తే శాటిలైట్ తడిసిపోయి టి.వి. రాదని భయమా ?

కారు వైపర్ల మోటారు పనిచేయడం లేదా ?……

పసిపిల్లాడికి పాలసీసా పట్టడానికి చెయ్యి ఖాళీగా లేదా ?

అన్నిటిలోకీ సూపర్–పిల్లాడికి వేయడానికి డయపర్లు లేవా?……

Advertisements

6 Responses

 1. మాస్టారు లాస్ట్ ది సూపరు..Super Like..:)))

  Like

 2. భలేగా వున్నాయి ఐడియాలు !!

  Like

 3. హాహాహాహాహహ. సూపరుగున్నాయి ఐడియాలు.

  Like

 4. @నిమిష్,
  థాంక్స్…

  @గురువుగారూ,
  అమెరికా లో ఉన్న అన్నయ్యగారి అమ్మాయి పంపింది. ఇవన్నీ నా ఐడియాలు కావండి బాబూ !!

  @సుబ్రహ్మణ్యం గారూ,
  ధన్యవాదాలు.

  Like

 5. ఈ మధ్యే Men can Do anything అని ఒక మెయిల్ లో చూసాను ఇవి. సరదాగా ఉన్నాయి కదండీ.

  Like

 6. ఋషీ,

  మా అన్నయ్య గారి అమ్మాయి పంపింది. బావున్నాయని పోస్ట్ చేశాను !!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: