బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు-‘ఆంధ్రభూమి’ దినపత్రిక లో నా వ్యాసం.


Andhrabhoomi Article.

ది.10/04/2011 ఆంధ్రభూమి దిన పత్రికలో నా వ్యాసం ఒకటి ప్రచురించారు.ఓపిక ఉంటే ఒకసారి చదివేసి, ఎలాగున్నదో చెప్పండి.

Advertisements

3 Responses

 1. सब कुछ चलता है, लेकिन आपका निबंध दौड़ता है!

  Like

 2. मीहन जी,

  धन्यवाद !

  Like

 3. You’re blogging has really come on when I look back over previous posts. Actually I arrived here from a forum on an unrelated topic. Worth surfing sometimes. Thanks.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: