బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు- అసలు తల్లితండ్రులనాలి..


   ఈవేళ ప్రొద్దుట బయటకి వెళ్తూంటే, ఓ కుర్రాడు మహ ఉంటే ఓ పదేళ్ళుంటాయేమో, స్కూటరు మీద ఇంకోణ్ణి కూర్చోపెట్టుకుని ఝూం అంటూ వెళ్తున్నాడు, ఆ పక్కనే, ఓ ట్రాఫిక్ కాన్స్టేబుల్ కూడా చూస్తూ ఊరుకున్నాడే తప్ప, వాణ్ణి ఆపలేదు.వాడి తండ్రి కొడుక్కి డ్రైవింగు నేర్పించుండవచ్చు, కానీ మరీ ఇలా అచ్చోసిన ఆంబోతులా, రోడ్లమీదకి వదిలేస్తే,అక్కడ వెళ్ళే మిగతావారి గతేమిటండి బాబూ?మరి ఆర్.టి.ఓ వాళ్ళు పెట్టిన రూల్సూ అవీ తగలెట్టడానికా? ఈ ట్రాఫిక్కు పోలీసులు, ఏదో వాడి కోటా పూర్తిచేయడానికో, లేకపోతే, ఏ మామూళ్ళు వసూలు చేయడానికో తప్ప ఎందుకూ పనికి రారు.

   అక్కడితో అయిందా, మధ్యాన్నం ఓ ఆరేళ్ళ కుర్రాడికి, వాడి తండ్రే అయుంటాడు, వెనక్కాల కూర్చుని స్కూటరు నేర్పుతున్నాడు. అదీ మరీ హైవే మీద.అసలు ఈ తండ్రులు అనేవాళ్ళు, ప్రపంచానికి ఏం ప్రూవ్ చేద్దామనుకుంటున్నారో అర్ధం అవదు.కన్న తండ్రికే, ఈ రూల్సూ వగైరాలు పట్టనప్పుడు, ఇంక ఆ పిల్లల దగ్గరనుండి ఏం ఆశిస్తాం లెండి? చిన్నప్పటినుండీ, నేర్పాలి, తప్పని కాదు. కానీ దానికీ ఓ ప్లేసూ, టైమూ ఉంది. రాత్రిళ్ళు ఏ గ్రౌండు కో వెళ్ళి నేర్పొచ్చుకదా.అంతగా కావలిసివస్తే, రాత్రి తెల్లవార్లూ, వాడి కుటుంబం అంతా ఆ గ్రౌండులో ఊరేగమనండి.

   వచ్చిన గొడవంతా ఎక్కడంటే, ఈ రోజుల్లో ఎక్కడ చూసినా స్పీడ్.ప్రతీదీ, అందరికంటే మనమే నేర్చేసికోవాలి. అవతలివాడికంటే మనమే ముందుండాలి. దీంతో ఏమౌతోందంటే, ఎక్కడ చూసినా కాంపిటీషనే. ఓ పార్కింగులో చూడండి ఓ వరసా వావీ ఉండదు. ఎవడిష్టం వచ్చినట్లు వాడు పార్క్ చేస్తాడు.అవతలివాడు ఏ గంగలో దూకినా వీడికేమీ పట్టదు. తన కారు పార్క్ చేసేసికోవాలి బస్! అలాగని చెప్పి ఏదో దేశసేవ చేయమని చెప్పడం లేదు. మినిమం క్రమశిక్షణ ఎందుకు పాటించడంలేదో అర్ధం అవదు.దొందుకు దొందే అన్నట్లు, మన పాలక వ్యవస్థా అలాగే ఉంది.

   ఎక్కడ ఖాళీ ఉంటే, అక్కడ గుడిశలు వేయించుకోనిస్తారు, చివరకి వాళ్ళకి కరెంటూ, నీళ్ళూ కూడా వస్తాయి. ఆ ఇలాఖా కార్పొరేటరో ఎవడో వీళ్ళకి భరొసా ఇస్తాడు, పైగా వాడిపేరు కూడా పెడతారు. దగ్గరలో ఓ వినాయకుడి గుడి కూడా కట్టేసి, ఆ ప్రాంతానికి ఓ అథెంటిసిటీ కూడా తెచ్చేస్తారు. ఎప్పుడో ఎవడికో గుర్తొచ్చి, ఆ అక్రమ కట్టడాల్ని కూల్చడానికి బుల్ డోజర్లూ వగైరా తెచ్చి రంగంలోకి దిగుతారు. మెడమీద తలకాయున్న ప్రతీ రాజకియనాయకుడూ హడావిడి చేసేస్తాడు.

   దీనితో ఏమౌతోందంటే,ఎవడికీ చట్టానికీ, చట్టుబండలకీ తేడా తెలియడం లేదు. ఇదివరకటి రోజుల్లో చదువుకున్నవాడికీ, చదువుకొనివాడికీ కూడా ఓ డిసిప్లీన్ అనేదొకటుండేది. ఇప్పుడో, ఎవడుచూసినా ఏదో ఒక డిగ్రీ అది ఫేక్ కూడా అవొచ్చు

   వాడి పేరుకి వెనక్కాల తగిలించుకునేవాడే, అయినా సరే టు హెల్ విత్ లా !ఇంట్లో పెంపకం ఎలా ఉంటే,పిల్లలు అలా తయారౌతారు, వాళ్ళనని ఏం లాభం? యథా తండ్రీ తథా పుత్రా/పుత్రీ !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: