బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు


మా గ్రంధాలయం గురించి ఈనాడు ఆదివారం మహరాష్ట్ర ఎడిషన్ లో ప్రచురించారు.

2 Responses

 1. Congrats sir. Your photo looks good. (I didn’t mean that you are not looking good)
  Cheers
  Ramu
  apmediakaburlu.blogspot.com

  Like

 2. Ramu,

  Thank you very very much. God bless you.I may be at Hyd in the first week of May. Will meet you.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: