బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు

www.indianexpress

   నేను వ్రాసిన ఒకవ్యాసం ఆంధ్రభూమి దిన పత్రికలో ప్రచురించారు. నేను దగ్గరనుండి చూసినవీ, విన్నవీ, పేపర్లలో చదివినవాటి గురించే టపాలు వ్రాస్తూంటాను. నా టపాలు చదివేవారు, ఎలా చూసినా కొద్దిమందే. పోనీ మనదేశం లో అడుగుపెట్టి, పేపరు చదివేవాళ్ళను కూడా బోరు కొడదామనే సదుద్దేశ్యంతో, న్యూస్ పేపర్లలోకెక్కాను. పైగా వారు పెట్టిన షరతేమంటే, నేను వ్రాసే వ్యాసం ఇంకెక్కడా ప్రచురింపబడనిదీ అని ఓ అండర్ టేకింగ్ కూడా ఇమ్మన్నారు.

   దానికేముందీ, మన దేశంలో విషయాలకేమైనా కరువా ఏమిటీ? పరిశీలించే ఓపిక ఉండాలి. దానికేమీ లోటు లేదు, నా విషయంలో. పోనీ, ఎక్కడో అక్కడ, దేశంలో చాలా ఇళ్ళల్లో ( భాష ,ప్రాంతం ఏదైనా సరే) జరిగే సంగతే కదా అని
దిల్ మిల్ అని ఓ వ్యాసం వ్రాశాను. ఆ వ్యాసం లింకు ఇస్తూ ఓ టపా వ్రాశాను. అనుకుంటూనే ఉన్నాను, ఇలాటి సెన్సిటివ్ టాపిక్కులు వ్రాసేటప్పుడు, Bouquets and Brickbats రెండూ వస్తాయీ అని! మా ఇంటావిడ కూడా ముందే చెప్పింది, ఏ టాపిక్కూ లేనట్లుగా, దీని గురించి వ్రాస్తారేమిటండి బాబూ అని.

   నేను గమనించిందేమిటంటే, నేను వ్రాసిన వ్యాసం కొత్తకోడళ్ళకి నచ్చదు. అత్తగార్లైన వారు ‘పోనీ మనం వ్రాయకపోయినా,ఎవరో ఒకరికి తట్టిందీ’ అనుకుంటారు. ఇంక కొంతమంది, అంటే ఇంకా అత్తగార్లు కానివారు అనుకుంటారూ ‘ఆ శోద్యం కాపోతే, మరి అంత అన్యాయంగా ఉంటారా ఏమిటీ’ అనుకున్నా అనుకోవచ్చు.ఒకసారి అనుభవం అయితేనే కదా తెలిసేది.అప్పటికీ నేను ఆవ్యాసంలో చెప్పనే చెప్పాను- అవేవో ప్రాణహారకం అయే దెబ్బలాటలు కావూ..’ అని.
Bottomline ఏమిటంటే, ఇద్దరి విభిన్న మనస్థత్వాల మధ్య జరిగే కమ్యునికేషన్ గ్యాప్పు.ప్రతీ వారికీ తెలుసు, తమ మాటే నెగ్గాలని, అవతలివాళ్ళేమైపోయినా ఫరవాలేదూ అని ముందర భావించినా, ఎప్పటికో అప్పటికి తెలుసుకుంటారు.
జనరల్ గా ఏమౌతూంటుందంటే,కొత్తకోడలి జోష్ మాత్రం ఎంతకాలం ఉంటుందీ? తనకీ ఓ నలభై యాభై ఏళ్ళొచ్చేటప్పటికి, ఇంట్లో పిల్లల డక్కా మొక్కీలు తిని తిని, చివరకి అత్తగారు పాపం ఎలా వేగేవారో అనుకునే పరిస్థితి వస్తుంది.కానీ కోడలిలో ఈ మార్పు వచ్చేటప్పటికి, ఈ అత్తగారు మంచమైనా ఎక్కుతుందీ, లేక తన అత్తగారిని కలుసుకోడానికి పైలోకానికి వెళ్ళిపోతుంది.

   ప్రతీ విషయానికీ బొమ్మా బొరుసూ అనేవి ఉంటాయి. పోనీ నేను వ్రాసినదేదో అత్తగార్ల పక్షం మాత్రమే అనుకుందాము.ఈ మధ్యన పూణె లో జరిగిన సంఘటన గురించి వార్త పైన ఇచ్చాను. అలాగని ప్రతీ కోడలూ అలాగే ఉంటుందనుకుంటామా? Definetely not.ఈ సంఘటన లోనూ, “కొడుక్కి విడిగా ఉండాలనే ఉద్దేశ్యంతోనే కదా, ముంబైలో జాబ్ తెచ్చుకున్నాడూ, ఆమాత్రందానికి కొత్తకోడలేదో ఆరళ్ళు పెట్టేస్తోందని, కోడలుమీద పడి ఏడిచి, ఆత్మహత్య చేసికోవాలా?” అనికూడా అనుకోవచ్చు. ఏది ఏమైనా కొత్తకోడలు వచ్చిన తరువాత ఇంటి పరిస్థితిలో మార్పనేది వచ్చిందా లేదా? అదేవిషయాన్ని నా దృష్టిపధం లో వ్రాశాను.మరీ ఇంతంత విపరీతాలు జరుగుతాయని కాదూ, ప్రారంభం ఎలా అవుతాయనే వ్రాశాను.

   అన్నిటికంటే చిత్రం ఏమిటంటే, వీళ్ళిద్దరూ ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు ఎంతంత ప్రఛ్ఛన్న యుధ్ధం చేసికున్నా బయటివాళ్ళొచ్చేసరికి ఒక్కటై పోయి, వాళ్ళ పని పట్టేస్తారు !!

   పూణే లో జరిగిన సంఘటన వివరాలు చదవడానికి పైన ఇచ్చిన http://www.indianexpress మీద ఓ నొక్కు నొక్కండి చాలు..

%d bloggers like this: