బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు- కిరికిట్ట్ పిచ్చి..

   ఈరోజుల్లో ఎక్కడ చూసినా ప్రపంచ కప్ క్రికెట్టు గురించే! మనకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా సరే, మన దేశ టీం పక్షమే మాట్లాడాలి. ఆడిన ప్రతీసారీ మనమే నెగ్గాలనేమీ లేదుకదా!అవతలివాళ్ళు కూడా, ఏదో ఆడుతారు కాబట్టే,అంతమంది జనం, అంత గోలానూ ! ఇదివరకటి రోజుల్లో నేనూ క్రికెట్ ఆడేవాడినే, అంతే కాదు,క్రికెట్ మాచీలు కూడా రేడియో కామెంటరీలు వినేవాడిని. కానీ ఇప్పటిలాగ అంత పిచ్చేమీ ఉండేది కాదు.ఈ రొజుల్లో చాలా మందిని చూశాను, గుడికెళ్ళి పూజలూ, ఇంట్లో ఉపవాసాలూనూ!

   ఖర్మకాలి మనవాళ్ళు ఓడిపోయారా ఇంక, ఆరోజు ఇంట్లో ఎవరో పోయినట్లు మోర్నింగులూ, శ్మశాన వాతావరణాలూనూ!ఒకళ్ళమొహం లోనూ కళ అనేదుండదు.అంత ఫెనాటిజం అవసరం అంటారా? ఇదివరకటి రోజుల్లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మాచ్చిలు ఏడాదికి ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైన సీజన్లో ఉండేవి. ఇప్పుడో, ఎక్కడచూసినా, టెస్టులూ, ఓ.డి.ఐ లూ, వాటికి సాయం టి-20 లూ!ఇవేమీ సరిపోవన్నట్లు అదేదో ఐ.పి.ఎల్. ట ! ఆడే ప్రతీవాడూ రెండేసి, మూడేసి వందల మాచ్చీలు ఆడేడంటే ఆడడూ మరి.అదేదో పేద్ద ఘనకార్యం చేసేసినట్లు.

   ఇదివరకటి రోజుల్లో ఎప్పుడైనా మన దేశం జట్టు నెగ్గితే , ప్రెసిడెంటు, ప్రధానమంత్రి ల దగ్గరనుండి శుభాకాంక్షలూ, పార్లమెంటు లో ఓ చర్చా వగైరాలుండేవి! అదృష్టం కొద్దీ ఆ గోలోటి తప్పింది.ఇంకో విషయమేమంటే, ఈ డే నైట్ మాచ్చిలు వచ్చిన తరువాత, అర్ధరాత్రి దాటేవరకూ జరుగుతున్నాయి. ఇంక అప్పుడు మనవాళ్ళు నెగ్గితే, అర్ధరాత్రీ అపరాత్రీ చూసుకోకుండా, టపాకాయలూ, బాణ సంచాలూనూ! ఓ రాత్రివేళ అంతంత చప్పుళ్ళు చేసి, పసిపిల్లల్నీ, అనారోగ్యంతో బాధపడే వారినీ అలా హింసించడం ఏమైనా బాగుందా? పోనీ ఎవరైనా ధైర్యం చేద్దామంటే, ‘దేశద్రోహులు’ క్రింద జమ కట్టేస్తారు.

   క్రీడలంటే ఉత్సాహం ఉండాలి, కాదనం, కానీ మరీ ఇంత వేలం వెర్రా? ఆటగాళ్ళు కూడా, ఐ.పి.ఎల్ లో ఆడడానికి ఏమీ బాధ పడరు. ఎప్పుడైనా ఓడిపోయినప్పుడు మాత్రం, ‘మాకు రెస్ట్ అనేదే ఉండడం లేదూ, అందుకనే ఫెటీగ్ తో ఓడిపోయామంటారు‘. మరి ఆ ఐ.పి.ఎల్ లూ అవీ ఎవరాడమన్నారుట? అక్కడ వీళ్ళకి మూటలకి మూటలొస్తాయి. అదీ విశేషం! పోనీ మన దేశమంతా, ఏదో క్రీడాభిమానులా అంటే అదీ లేదు. ఇంకో ఏ ఆటైనా సరే, ఓ ఫుట్ బాల్ అనండి, ఓ హాకీ, ఓ బిలియర్డ్స్, ఓ బ్యాడ్మింటన్ ఇంత ఉత్సాహం చూపుతారా?

   ఎలా ఉందంటే, క్రికెట్ గురించి ఎవరైనా వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం ఓ సాక్రిలేజ్ గా చూస్తున్నారు. ఎవరింటికైనా వెళ్దామంటే, ఏ మాచ్చీ లేనిరోజు వెళ్ళాల్సొస్తోంది.లేకపోతే ఆ వచ్చినవాళ్ళని తిట్టుకుంటారు. ఇంక ఈ మాచ్చీలు జరుగుతున్నంతకాలం, వాటిమీద బెట్టింగులూ వగైరా.. ఆటగాళ్ళే అమ్ముడుపోయిన తరువాత వీళ్ళందరినీ అని లాభం ఏమిటిలెండి? వాడెవడో మోడీ, ఐ.పి.ఎల్ ప్రారంభించినప్పుడు, ఇంద్రుడూ,చంద్రుడూ అని పొగిడేశారు. ఇప్పుడో ఇల్లూ వాకిలీ వదిలేసి దేశాలు పట్టి తిరుగుతున్నాడు.మా శరద్ పవార్ గారు చూడండి, ఉల్లిపాయ ఖరిదెలా ఉన్నా పరవాలేదు, ఐ.సీ.సీ అద్యక్ష పదవి మాత్రం మర్చిపోలెదు.ఇంక ఆయన కూతురు,ఐ.పి.ఎల్ వ్యవహారంలో, అబ్బే నాకేమీ తెలియదే అంది. చివరకి ఆవిడగారి భర్తా, మామగారూ వీధిన పడ్డారు.తరూరో ఎవడో, అతనికెందుకండీ, ఈ క్రికెట్టులూ సింగినాదాలూనూ?
పోనీ ఆ ఆడేదేనా సరీగ్గా ఆడతారా అంటే అదీ లేదూ. ఒకళ్ళనొకళ్ళు తిట్టుకోడం, గుర్రుమనడాలూ!

   ఈ హింసనుంచి విముక్తెప్పుడో ఆ భగవంతుడిక్కూడా తెలియదు.ఇదివరకటి రోజుల్లో ఇంట్లో ఆడవారు, ఈ క్రికెట్ ఎడిక్ట్స్ కాదు,ఇప్పుడు ప్రతీవారూ మాట్లాడేవారే!చివరకి ఇంట్లో ఉండే వయోవృధ్ధులు కూడా, ఈ వరదలో పడి కొట్టుకుపోతున్నారు.
పోనీ ఇందులో వీళ్ళందరికీ ఒరిగేదేమైనా ఉందా అంటే అదీ లేదు. మొన్న పేపర్లో చదివాను- హైదరాబాద్ నుండి ఓ అరడజను బడుధ్ధాయిలు, నాగపూర్ వెళ్ళి, 50,000 రుపాయల తిరుక్షవరం చేయించుకొచ్చారుట.They fully deserved it ! ఏదైనా అనుభవం మీదే కదా తెలిసేది.

బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు–Kitchen Fire

A repeat, but then fore warned is fore armed
Kitchen Fire – Read first then watch
READ BEFORE YOU WATCH THE VIDEO!!

Dear Friends,

This is very stunning – please read first and then watch the very short clip.

I never realized that a wet dishcloth can be a one size fits all lid to cover a fire in a pan!

This is a dramatic video (30-second, very short) about how to deal with a common kitchen fire…oil in a frying pan. Read the following Introduction, then watch the show …It’s a real eye-opener!!

At the Fire Fighting Training school they would demonstrate this with a deep fat fryer set on the fire field. An instructor would don a fire suit and using an 8 oz cup at the end of a 10-foot pole to toss water onto the grease fire.

The results got the attention of the students. The water, being heavier than oil, sinks to the bottom where it instantly becomes superheated.

The explosive force of the steam blows the burning oil up and out. On the open field, it became a thirty foot high fireball that resembled a nuclear blast.

Inside the confines of a kitchen, the fire ball hits the ceiling and fills the entire room. Also, do not throw sugar or flour on a grease fire. One cup of either creates the explosive force of two sticks of dynamite.

This is a powerful message—-watch the video and don’t forget what you see.

Tell your whole family about this video. Or better yet, send this to them.

   ఈవేళ నాకు ఒక మెయిల్ లో వచ్చిన సమాచారం. ముందుగా పైన ఇచ్చినది చదివి, విడియో ఇక్కడ చూడండి.

%d bloggers like this: