బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు– మానవీయత…


PCMC

ఈ మధ్యన పూణె లో జరిగిన ఒక సంఘటన ఈవేళ్టి న్యూస్ పేపర్లో వచ్చింది. చదవండి.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: