బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు–Good old Doordarshan !


ఇప్పుడు వస్తున్న సీరియల్స్ చూస్తూంటే ఒక రకమైన వెగటు, అసహ్యం వస్తోంది.ఏం చేయాలో తోచక నెట్ లో వెదుకుతూంటే, పాత దూరదర్శన్ లో వచ్చే ఆనాటి సీరియల్స్ గురించి ఒక అద్భుతమైన బ్లాగ్ దొరికింది. ఒక్కసారి ఆనాటి సీరియల్స్ లో వచ్చే థీం మ్యూజిక్ విన్నా కానీ చాలు. అలనాటి మధుర క్షణాలు గుర్తుకొస్తాయి. ఇప్పటి వారికి నచ్చకపోవచ్చునేమో కానీ, ఇంకా నాస్టాల్జియాకి విలువనిచ్చేవారికోసం, ఈ లింకు అందరితోనూ పంచుకుంటున్నాను.

Advertisements

One Response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: