బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు–టైంపాస్

Miles away from Champions’ League _ Sports _ Times Crest

   మన నాయుడుగారు ఈవేళ, కాకినాడలో, ప్రభుత్వ మద్యం పాలిసీ గురింఇ వేస్తున్న రంకెలు ఊస్తూంటే, నవ్వాలో ఏడవాలో తెలియడం లేదు! ఎన్.టి.ఆర్ పెట్టిన మద్యపాన నిషేదాన్ని, అధికారంలోకి రాగానే ఎత్తేసింది ఎవరుటా? ఇప్పుడు ధర్మపన్నాలు చెప్పడానికి, ఈ రాజకీయనాయకులకి ఎగ్గూ, సిగ్గూ ఉండదనుకుంటాను!

   కర్ణాటక లో, ఇదివరకటి రోజుల్లో హర్యానా లో జరిగినట్లుగా,horse trading ప్రారంభం అయింది.ఏ పార్టీకి ఆ పార్టీ నీతులు చెప్పేవారే!బాగుపడిందల్లా, అటూ ఇటూ కాని స్వతంత్ర శాసన సభ్యులు, వాళ్ళ పని హాయిగా ఉంది, గాలి సోదరులు ఇచ్చే ముడుపులు తినేసి, వచ్చే రెండు మూడు తరాలకీ సరిపోయే డబ్బు సంపాదిస్తారు!అక్కడ బిహారు లో బి.జె.పీ అద్యక్షుడు, తన కొడుక్క్కి సీటివ్వలెదని అలిగి, రాజీనామా చేశాడు.అదంతా సెటిల్ అయిపోయిందని ఇప్పుడే తెలిసింది-అంటే వాడికొడుక్కి సీటిచ్చారన్నమాట!

   కానన్వెల్తు క్రీడల్లో మనవాళ్ళు జొరుగా హుషారుగా వెళ్తున్నారు, ఒక్క సానియమ్మ తప్ప!తన ట్రెడిషను తప్పకుండా, మళ్ళీ ఓడిపోయింది! మొన్నెపుడో ఒక టపా వ్రాశాను, మన దేశంలోని క్రీడా అసోసిఏషన్స్ గురించీ, క్రీడలగురించినూ, ఈ వేళ్టి Times Crest లో అదే విషయం మీద శ్రీ బోరియా మజుందార్ వ్రాసిన ఒక వ్యాసం వచ్చింది. ఒకసారి పైన ఇచ్చిన(నీలంరంగు) దానిమీద నొక్కి చదవండి.

%d bloggers like this: