బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు–Bad Dreams….


    ప్రతీ రోజూ పన్నెండు దాటే దాకా ఏదో పుస్తకం చదువుకుంటూ, నిద్రలోకి జారుకుంటూంటాను.ప్రొద్దుటే ఆరున్నరకి లేవడం.మొదటినుండీ ఇదే అలవాటు.నిద్రలో ఎప్పుడైనా కలలలాటివి వస్తూంటాయి.నిద్రలేచేటప్పటికి వాటిని జ్ఞాపకం తెచ్చుకుందామనుకున్నా గుర్తుకు రావు.పోన్లెండి అదే హాయి!

    నిన్నరాత్రి అదే ప్రకారం ‘చలవ పందిళ్ళు’ అనే కథా సంకలనం లో ఉన్న అద్భుతమైన కథలు చదువుతూంటే నిద్ర పట్టేసింది.అలాటి మంచి పుస్తకం చదివితే మంచి కలలు రావాలి రూల్ ప్రకారం. కానీ నా అదృష్టం ఏమిటో, దేన్నైతే గుర్తుతెచ్చుకోకూడదనుకుంటానో ఆ విషయమే కలలోకి వచ్చింది. నమ్మండి నమ్మకపోండి ఓ రాత్రివేళ సడెన్ గా చమటలు పట్టేసి, మెళుకువ వచ్చేసింది!

    అదేమిటో ఓ రోజు మా నాన్నగారు, నా చదువు వ్యవహారం ఎలా ఉందో అని చూద్దామని, పుస్తకాలు తీసికొని రమ్మన్నారుట.అన్ని సబ్జెక్టులూ ఏదో ఫరవాలేదనేటట్లుగానే ఉన్నాయిట.లెఖ్ఖలదగ్గరకు వచ్చేసరికి, నేను ఏ ఒక్క ప్రశ్నకీ జవాబు చెప్పలేకపోయానుట. ఫైనల్ పరీక్షలు ఓ నెల రోజుల్లోకి వచ్చేశాయిట.ఆయనకి బ్లడ్ ప్రెషరు పెరిగిపోతూంది, నన్ను ఏంచేయాలో తెలియడంలేదు, నన్ను ఎలా గట్టెక్కించడమో అర్ధం అవడంలెదు, నేను మాత్రం’నాకు లెఖ్ఖలు అర్ధం అవడంలేదు మొర్రో’అంటూంటే, మీరే నన్ను ఈ ఎం.పి.సి. లో చేర్పించారూ అని తిరిగి వాళ్ళమీద గయ్య్ మనడం మొదలెట్టానుట!అదంతా సరే, ఇప్పుడా ఫైనల్ యియర్ కి వచ్చినతరువాతా ఏడవడం,అని ఛడా మడా తిట్టేశారుట.నాకూ ‘ఔను నిజమే కదూ, పరీక్షలు నెలరొజుల్లో పెట్టుకుని, ఇప్పుడు చెప్తే ఏం లాభం, అనుకుని నాకూ నెర్వస్ నెస్ వచ్చేసిందిట! సడెన్ గా మెళుకువవచ్చేసింది!

 7nbsp; ఎలాగోలాగ నానాతిప్పలూ పడి లెఖ్ఖలు కూడా బట్టీపట్టొచ్చని తెలిసికొని, 300 కి 99 మార్కులు తెచ్చుకుని ( అవికూడా ఎలా వచ్చాయో ఆ భగవంతుడికే తెలియాలి!) బి.ఎస్.సీ డిగ్రీ లాటిది తెచ్చుకుని, ఆ లెఖ్ఖలు అనేవాటిని నా memory disk లోంచి పూర్తిగా erase చేసికుని అప్పుడే 47 సంవత్సరాలయిందే, ఇప్పుడేమిటండీ ఇలా కల వచ్చిందీ? మానసిక నిపుణుల దగ్గర అడిగితే ‘ ఏదో మీరు insecurity ఫీలౌతున్నారూ అందుకే అంటారు.నామొహం నాకలాటివేవీ లేవు! హాయిగా ఉన్నాను. ఏదో పాలవాడికి ఇవ్వవలసిన డబ్బుల లెఖ్ఖ తప్పించి దేంట్లోనూ లెఖ్ఖల మాటెత్తను. అదేమిటో లెఖ్ఖలు అంటే పేద్ద ఫోబియా!
చిన్నపిల్లలు నిద్రలోంచి ఉలిక్కిపడి లేస్తే ఓ సారి దిష్టి తీసి చన్నీళ్ళతో కళ్ళూ, కాళ్ళూ ఓసారి తడిచేస్తారు. నేనెవడితో చెప్పుకోనూ? రాత్రంతా మళ్ళీ నిద్ర పట్టలేదు!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: