బాతాఖాని-లక్ష్మిఫని కబుర్లు-సాక్షి పేపరు


తెలుగు వార్తాపత్రికలు హాయిగా నెట్ లో చదువుకోక, బయటికెళ్ళి కొనడం ఎందుకంట? ఏదో ఆదివారం అయితే, సప్లిమెంటొకటి వేస్తారు కాబట్టి పైసలు వసూలౌతాయి. ఏదో 2.50 పైసలకి, సాక్షి పేపరు దొరుకుతోందీ, రద్దీ గా కూడా అమ్మినప్పుడు, డబ్బులు రికవరౌతున్నాయీ అని తీసికునేవాడిని. ఈవేళ మా ఖడ్కీ(పూణె) బజారులో, అడిగితే, ఆ పేపరుమీద 2.50 అనే ఉన్నా, 3.00 రూపాయలిమ్మన్నాడు. అదేమిట్రా అంటే అంతే అన్నాడు, కావలిస్తే పేపరు వాళ్ళకి వ్రాసుకోమన్నాడు! ఇదేమైనా కొత్త పధ్ధతా లేక ‘ఓదార్పు యాత్రల్లో’ ఇచ్చే పరిహారం కోసం డబ్బులు తక్కువయ్యాయా ఏమిటో అర్ధం కాలేదు! ఏది ఏమైనా ఇంక ఆ పేపరు ఆదివారాలు తప్ప కొనకూడదని నిశ్చయించేసికున్నాను.

Advertisements

4 Responses

 1. if you dont have mind then dont buy…
  That is mistake of that seller….
  Where as i bought it for 2.50 rs only….That pune is f—-u

  Like

 2. Last Sunday the vendor charged 3.50 from me. I did not even realize that the paper costs only 2.50.

  Like

 3. Siva,
  I only wanted to know if the price of the paper has been increased.

  ” That pune is f—-u” is not fair. These things can happen anywhere.

  Like

 4. Subhadra,
  i think the cost of the paper on Sundays is 3.50. Please check.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: