బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు– ఏమిటో ఇలా అయిపోయింది పాపం !!


ఇక్కడ ఇచ్చిన లింకులో’సాక్షి’ దినపత్రిక వార్తలో బాక్స్ లో పెట్టిన, వార్త చదవండి-మన ఇదివరకటి హైటెక్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నాయుడుగారు, పోలీసులతో తను ‘ఇదివరకు ముఖ్యమంత్రి గా చేశానూ’ అని చెప్పుకోవాలిసివచ్చింది పాపం!
మరేమౌతుంది అస్తమానూ, పాదయాత్రలూ, ధర్నాలూ అంటూ తిరిగితే మరిలాగె ఉంటుంది! ఓ బ్యాడ్జీ పెట్టేసికుంటే సరి!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: