బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు–http://tenderleaves.com/


పూణె లోని తెలుగువారందరూ,ఏ గ్రంధాలయానికీ వెళ్ళఖ్ఖర్లేకుండా, హాయిగా మీ వద్దకే వచ్చే ఓ సదవకాశం.ఒక్కసారి అందులోని పుస్తకాల జాబితా చూశాక మమ్మల్ని సంప్రదించండి.

Online Library

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: