బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు– టైం పాస్ !!


   మొత్తానికి నాలుగురోజులపాటు, మాతో hide and seek ఆడేసికుని, కరెంటు వచ్చిందండీ. ఆఖరికి నిన్న కూడా,వాళ్ళు చేసిన రిపేరు, ఆరుగంటలు మాత్రమే ఉండి, మళ్ళీ డిమ్ము అవడం ప్రారంభించింది.ప్రొద్దుటే 8.30 కల్లా హాజరీ వేయించుకుని, ఎలాగైతేనేం, రాత్రి తొమ్మిదికి లైట్లొచ్చేశాయి. కథ సుఖాంతం ( ప్రస్తుతం వరకూ!!). ఈ వేళ ప్రొద్దుట ఓ మిస్టరీ షాపింగు assignment సందర్భంలో ఓ ట్రావెల్ ఏజెన్సీకి వెళ్ళాను.వాళ్ళని, నన్ను Swiss/Paris Tour Package గురించి అడగమన్నారు. అవేమైనా చూశానా పెట్టేనా, ఉత్తిత్తినే !!వివరాలు అన్నీ అడిగి, నా contact details ఇమ్మన్నప్పుడు, అదో బెంగా, రెండో రోజునుంచీ ప్రారంభిస్తారు, ఫైనలైజు చేసేరా అంటూ,అందుకోసమని చెప్పాను- ఈ టూర్ నాకోసంకాదూ, మా ఊళ్ళో మా తమ్ముడున్నాడూ, అతనికోసమూ అని,ఆతావేతా అడిగినా, ఇంకా తను ఫైనలైజు చేయలేదూ అని చెప్పడం కోసం!

   బస్సుకోసం వెయిట్ చేస్తూంటే, తెలిసిన ఒకావిడ ‘హల్లో అంకుల్ ఎలా ఉన్నారూ’ అని పలకరించారు. ఆవిడని ఎక్కడ చూశానో మర్చిపోయాను.ఎక్కడో చూసినట్టే ఉందీ, గుర్తుకురాలేదు.ఆవిడని చూడగానే ఇంకొకామె గుర్తొచ్చారు, ఆగుర్తొచ్చినావిడకి ఆమధ్య చేతి వేలు విరిగింది.ఆవిడే అయిఉంటారూ అనుకుని, <b.వేలెలాఉందీ, మీ అబ్బాయి ప్లే స్కూలుకి వెళ్తున్నాడా అని పరామర్శచేశాను. ఆవిడకేమో అంతా అయోమయంగా ఉంది, ఓసారి వేలు చూసుకుని, అర్రే బాగానేఉందే అని ఆశ్చర్యపడిపోయారు! ఆవిడ ఏదో విషయంగురించి సమాచారం అడిగి, వివరాలు తెలిసిన తరువాత, నాకు ఓసారి ఫోను చేయండీ అన్నారు. నేను నోరుమూసుక్కూర్చోవచ్చా, మీ శ్రీవారి నెంబరు నాదగ్గర ఉందీ అన్నాను.అదేమిటీ మిమ్మల్ని మావారెప్పుడు కలిశారూ అని ఇంకా ఆశ్చర్యపడిపోయారు. ఎక్కడో ఏదో పేద్ద తేడా వచ్చేసింది.నేను ఒకరిని చూసి ఇంకోరనుకున్నాను. అయినా అరగంటసేపు మాట్లాడాను!ఆవిడిచ్చారుకదా, అని ఫోను నెంబరు తీసికుని, పేరడిగినప్పుడు తెలిసింది, నేననుకున్నావిడ కాదూ అని!

    ఈవిడకి ఉన్నది అమ్మాయి,పైగా ఆపిల్ల ప్లేస్కూలుకి కాదు వెళ్ళేది,కేంద్రీయవిద్యాలయంలో ఏడో క్లాసుకి,ఆవిడ శ్రీవారిని నేనెప్పుడూ చూడలేదు, కారణం ఆయన ముంబైలో పనిచేస్తున్నారు!మాట్లాడగా మాట్లాడగా చివరికి ట్యూబ్ లైటు వెలిగింది,ఆవిడనెక్కడ కలిశానో! ఇంక వళ్ళు దగ్గిరెట్టుకుని, మళ్ళీ confuse అవకుండా మాట్లాడాను! ఏమిటో వయస్సొచ్చేస్తూందనిపిస్తోంది, నెత్తిమీదికి 65 ఏళ్ళొస్తే, ఇంకా వయస్సొచ్చేస్తోందనేడవడం ఎందుకూ? అయినా సరే కొత్తవారిని పరిచయం చేసికోడం మానను! అలాగని కాళ్ళూ చేతులూ కట్టుకుని ఇంట్లోనూ కూర్చోనూ! బయటకెళ్తే,ఎవరోఒకళ్ళని పలకరించకా మానను! మావాళ్ళ ప్రాణం మీదికొస్తోంది, నాతో వేగలేక!

    నేను చేసే మిస్టరీ షాపింగు ఏజెన్సీ డైరెక్టరు, పాపం రోజువిడిచి రోజు ఫోను చేసి అడుగుతూంటారు, ఫలానా చోట assignment ఉంది, చేస్తారా అంటూ. ఏదో దగ్గరలోదైతే సరే అంటాను, కాకపోతే వదిలేస్తాను.నాకు సంతోషం ఎక్కడా అంటే, ఈ కొత్త ఏజెన్సీ వారుకూడా,పాత ఏజెన్సీ వారిలాగే, ఫోను చేసి మరీ అడుగుతూంటారు! మామూలుగా, మనం ఎప్లై చేస్తేనే ఇస్తూంటారు.అలాకాకుండా, వాళ్ళే ఫోను చేసి ఎసైన్ చేయడం, ఒక్కోసారి అనిపిస్తూంటుంది,వీటితో మన ఇగో కూడా ఎలా satisfy అవుతోందో! ఎవరికైనా అంతేకదా, బయటవారి దగ్గరనుండి recognition వచ్చినప్పుడే కొండెక్కేసినట్లుగా ఉంటుంది. These are small things in life. But, they make all the difference in life!

Advertisements

4 Responses

 1. “…..మావాళ్ళ ప్రాణం మీదికొస్తోంది, నాతో వేగలేక!….”

  Excellent punch line Phani Babugaaroo.

  Like

 2. మిస్టరీ షాపింగ్ అంటే ఏమిటండి నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు

  Like

 3. శివరామ ప్రసాద్ గారూ,

  ధన్యవాదాలు.

  Like

 4. విజయశ్రీ,

  మిస్టరీ షాపింగంటే చెప్పడానికి చాలా ఉంది. ఇదివరకటి టపా లలో వ్రాశాను.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: