బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు- झेंडा


    నిన్న మా అమ్మాయి’జెండా’ అనే మరాఠి సినిమా చూపించింది. ఆ సినిమాలో ముఖ్యంగా,మహరాష్ట్రలోని శివసేన, అద్యక్షుడు బాల్ ఠాక్రే, అతని కొడుకు ,మేనల్లుడుల మధ్య అభిప్రాయ బేధాలూ, రాజ్ ఠాక్రే శివసేనలొంచి బయటకు వచ్చేసి, ఇంకో పార్టీ ప్రారంభించడం గురించి.

   ఈ సినీమా, ఒక్క ఈ రాష్ట్రం వారికేకాదు, దేశంలోని రాజకీయాలు ఎలా ఉన్నాయీ, నాయకులు వారి స్వార్ధానికి, వర్కర్లని ఎలా ఉపయోగించుకుంటారూ,చివరకు, వీరికీ,వర్కర్లకీ మధ్య ఉండే దళారులు ఎలా బాగుపడతారూ, అనే విషయం
చాలా బాగా చిత్రీకరించారు.ఇక్కడనే కాదు, దేశంలో ఏ రాజకీయనాయకుడైనా సరే, ఎంత నీచానికైనా ఎలా దిగజారుతాడో, ఏవేవో ఆశయాలు పెట్టుకుని,యువత ఈ దరిద్రులవెంట పడి, తమ జీవితాల్ని ఎలా పాడిచేసుకుంటారో అద్భుతంగా చిత్రించారు.

    బహుశా ఇలాటి చిత్రం తెలుగులో తీసుంటే, మన వాళ్ళు అంత sportive గా తీసికోపోవచ్చు.నాకు ఇప్పటికీ ఆశ్చర్యమే- శివసేన వాళ్ళు, అసలు ఈ చిత్రాన్ని ఎలా అనుమతించారో అని!! వీలుంటే ఓ DVD తీసికుని చూడండి. దానిలో ఇంగ్లీషు సబ్ టైటిల్స్ ఉన్నాయి. హాయిగా అర్ధం అవుతుంది. ఈ సినిమాలో, చివరివరకూ వచ్చే పాట!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: