బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు–” బామ్మ” గారికి డ్రెస్సు !!!


    ఏదో శనివారం, టపాలేమీ వ్రాయకుండా, మా ఇంటావిడ చేసే coconut rice సాంబారులో కలుపుకుని తినేసి, హాయిగా ఉందామనుకుంటే నా టపాలో raa1 గారు ఓ వ్యాఖ్య- “> మా ఇంటావిడకో డ్రెస్ తెచ్చాను
అచ్చ తెలుగు తణుకు బామ్మ గారు, డ్రెస్ లు వేసుకుంటున్నారా” అని పెట్టారు. ఆ వ్యాఖ్యకు అక్కడే జవాబివ్వొచ్చు.కానీ నా సమాధానం ఇంకో టపా అంత అవుతోంది,
దాని రిజల్టే ఈ టపా.

    వయసొచ్చినతరువాత కూడా, ఆడవారు డ్రెస్సు(పంజాబీ) వేసికోవడంలో ఉన్న ఆక్షేపణ ఏమిటో నాకు అర్ధం అవదు. మగవాళ్ళు, తాతయ్యలై, డెభ్భై ఏళ్ళొచ్చినా, జుట్టుకి రంగేసికొని, అమెరికా నుంచి, కొడుకో కూతురో పంపించిన
క్యాప్రీలూ, నిక్కర్లూ వాటిపైన పువ్వుల టీషర్టులూ వేసికొని దసరాబుల్లోళ్ళలాగ తిరగ్గాలేనిది, ఆడవారు డ్రెస్సులు వేసికొంటే తప్పేమిటీ? మగాళ్ళు వేసికోవడం comfort & convenience కోసం అంటే ఇదీ అంతే.ప్రయాణాల్లో చూస్తూంటాము
నిద్రపోతున్నప్పుడు ఎన్ని దుప్పట్లు కప్పుకున్నా, అక్కడో అక్కడ దుప్పటీ తప్పుకుని, చీర పైకి వెళ్ళిపోతూంటుంది, అక్కడున్నవాళ్ళల్లో ఒక్కడైనా చొంగ కార్చుకుంటూ,అక్కడే దృష్టిపెడతాడు,ఇంకా పైకి ఎప్పుడు వెళ్తుందా అని!ఇంక పైబెర్తు లోకి
ఎక్కేటప్పుడు అడగఖ్ఖర్లేదు.

    హాయిగా డ్రెస్స్ వేసికుని రైల్లో ప్రయాణం చేస్తే, ఈ గొడవలూ ఉండవు. మెళ్ళో ఏ గొలుసైనా ఉన్నా, లోపలికి వేసేసికుంటారు.ఉత్తర భారతదేశంలో, చాలా మంది ఆడవారు,వారిలో తల్లులుండవచ్చు, అమ్మమ్మలూ,బామ్మలూ, ముత్తమ్మమ్మలూ కూడా ఉండొచ్చు.వారందరూ డ్రెస్సుల్లోనే ఉంటారు, అదేమీ వింతగా కనిపించదే? వచ్చిన గొడవల్లా, మన దక్షిణ భారత దేశంలోనే,ఎప్పుడూ ఆడవారిని, చీరల్లో చూసి చూసి అలవాటుపడిపోయి, ఒక్కసారి డ్రెస్సుల్లో చూసేసరికి
‘అమ్మో అంత వయసొచ్చీ, ఎలా డ్రెస్సులు వేస్తోందో’ అని ముక్కుమీదవేలేసికుంటారు.

   మా ఇంటావిడకి డ్రెస్సులు కొంటేనే నాకు హాయి. ఎందుకంటే, ఏదో ముచ్చటపడి చీరకొంటే, దానికి పీకో,ఫాలూ,మాచ్ అయే లోపలి పరికిణీ, వీటన్నిటికీ మాచ్ అయే బ్లౌజు పీసూ అన్నిటికీ కలిపి తడిపిమోపెడౌతుంది.పైగా వీటన్నిటికీ పెట్టే ఖర్చుతో ఓ రెండు మూడు డ్రెస్సులు కొనుక్కోవచ్చు!! ఏదైనా మనం చూసే దృష్టికోణాన్ని బట్టి ఉంటుంది. దానికి వయస్సుతో సంబంధం లేదు. ఈ సందర్భంలోనే, మా ఇంటావిడ ఓ టపా కూడా వ్రాసింది.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s