బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు–నాకు నచ్చిన ఒక వ్యాసం.


dear daddy..

ఆదివారం ఆంధ్రభూమి లో ‘డాడీ’ ల గురించి శ్రీ వి.ఎస్.ఎన్. మూర్తిగారు వ్రాసిన ఒక వ్యాసం. మీరూ చదవండి.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: