బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు–Muggers on prowl- Beware!!


Muggers

    పైన ఇచ్చిన వార్త బెంగుళూరు మిర్రర్ లో వచ్చింది. సరీగ్గా ఇలాగే నిన్న ప్రొద్దుట మా అబ్బాయికి జరిగింది. తను కారులో ఒక్కడూ వస్తూండగా, ఇద్దరు వ్యక్తులు ,బైక్ మీద ఫాలో అయి ఒక చోట ఆపారు. ఏమిటీ సంగతి అని అడిగేసరికి
వాళ్ళు, ‘ నీ కారుమూలంగా ఫలానా చోట ఎక్సిడెంటు చేశావూ, వాళ్ళు నీ కారు నెంబరు నోట్ చేసికుని, నీకోసం వస్తున్నారూ, మేము నిన్ను తీసికునివస్తామని చెప్పి ముందర వచ్చామూ, మాతో రావాలీ’ అని చెప్పారు.మా అబ్బాయికి తెలుసు తన వలన ఏ యాక్సిడెంటూ జరగలేదని. దానితో ధైర్యం చేసి, ‘నేను మీతో రానూ, కావలిసిస్తే నాకారు నెంబరు నోట్ చేసుకోండీ’ అని చెప్పేసి వచ్చేశాడు. ఈ విషయమంతా తన ఫ్రెండుకి బెంగళూరు వ్రాస్తే అతను పై లింకు పంపాడు.
బెంగళూరు లో ,పూణే లోనూ ఇలాటి సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి. ఎప్పుడో హైదరాబాద్ లొనో ఇంకెక్కడో కూడా జరగొచ్చు.అందువలన కార్లు వంటరిగా డ్రైవ్ చేసికునే అమ్మాయిలకీ, అబ్బాయిలకీ ముందు జాగ్రత్త కోసం ఈ వార్త అందరి దృష్టికీ తెస్తున్నాను. మన జాగ్రత్తలో మనం ఉండాలికదా !

Advertisements

4 Responses

 1. హరీష్ సమయస్ఫూర్తి కాపాడింది.

  Like

 2. మంచి సమాచారం అందించారు. థాంక్స్
  రాము
  apmediakaburlu.blogspot.com

  Like

 3. రామం,

  అవును. హరీష్ సమయస్పూర్తే తనని సేవ్ చేసింది.

  Like

 4. రాము గారూ,

  ఎవరికో ఒకరికి ఉపయోగపడుతుందనే అందరితో పంచుకున్నాను.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: