బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు- telugukingdom.net


   గౌరవనీయులైన Bhamidipati Phanibabu గారికి నమస్కరిస్తూ ,

ఈ రోజుకు మనం మన telugukingdom.net ని అందరిలోకి తీసుకు వెళ్లి నెల రోజులు అయినది మరియు మన మొత్తం బలం వెయ్యి దాటినది . అనుకున్న దానికి కన్నా చాలా మంచి సహకారం అందినది మన తెలుగు వారి వద్దనుండి .

ఈ నెల రోజులలో మన వెబ్ సైట్ ఉపయోగపడిన వారి సంఖ్య – 18 . ఆ ఉపయోగపడిన వారిలో అమెరికాలో రూమ్ లేక దయనీయ పరిస్థితులలో కారు పార్కింగ్ ఏరియాలో పడుకున్న తెలుగు వారినుండి 78 సంవత్సరాల తాత గారి చిన్న నాటి స్నేహితుని కొడుకుని కలుసుకున్న దాకా ఉన్నారు . కేవలం వెయ్యి మందితో ఒక్క నెలలో ఇది సాధ్యం అయింది . దీనికి సహకారం అందించిన మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియ చేసుకుంటూ చిన్న విన్నపము ,

“మీరు దయచేసి మీ యొక్క అమూల్యమైన ఒక్క నిమిషాన్ని వెచ్చించి మీకు తెలిసిన మన తెలుగు వారికి మన సైట్ గురించి తెలపగలరు . ఇది వారికి , లేక ఇంకా ఎవరికైన ఉపయోగ పడగలదు . మీ ఈ ఒక్క నిమిషం , ఒక్క మాట లేదా ఒక్క ఈ-ఉత్తరం ఒక జీవితానికి వెలుగునివ్వగలదేమో (లేక జీవితాన్నే ఇవ్వగలదేమో )”

నా విన్నపాన్ని మన్నిస్తారని భావిస్తూ

మీ విధేయుడు
కిరణ్

    ఈ మధ్యన నాకు ఒక మెయిల్ వచ్చింది. తెలుగు కింగ్డం అనే సైటు గురించి. ఆ సైటు చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది. వీలుంటే అందులో సభ్యులు గా చేరండి. ఏమో ఎవరు చెప్పొచ్చేరు- కిరణ్ గారన్నట్లుగా, మీ లాంగ్ లాస్ట్ స్నేహితుడు దొరకొచ్చేమో! నాకు ఈ మధ్యన ‘ఫేస్ బుక్’ ధర్మమా అని మా చుట్టాలు చాలామందితో కాంటాక్ట్ ఏర్పడింది. మీఅందరితోనూ పంచుకుందామని ఆ మెయిలు పైన ఇచ్చాను.

Advertisements

2 Responses

  1. ఆ వెబ్ సైటుకు లింకు ఇవ్వండి సార్.

    Like

  2. శివరామప్రసాద్ గారూ,

    పైన ఇచ్చినదే telugukingdom.net లింకు. ఒకసారి చూడండి.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: