బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు-వ్యాపార ప్రకటనలు


కప్పగంతు శివరామప్రసాద్ గారు ఈ మధ్యన ఇప్పుడు టి.వీ. ల్లో వస్తున్న వ్యాపార ప్రకటనల గురించి ఆవేదన వ్యక్త పరిచారు His Blog
అది చదివిన తరువాత యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళి 80-90 లలో దూరదర్శన్ లో వచ్చిన వ్యాపార ప్రకటనలు వెదికితే వచ్చిన కొన్ని ఆణిముత్యాలు

దొరికాయి.

Watch them here

5 Responses

 1. Thanks for linking my blog Phani Babugaru. When commercials were introduced in to Radio (Vividh Bharati) and TV (Doordarshan), there was a machinery to check and approve the contents of the so called ads. But, now there appears to be no such mchinery anywhere. Further, my worry is that the frequency with which these ads are played and without giving a relief to us putting ads everywhere-on the road with hoardings everywhere cluttering the skyline, on dividers, etc etc and in Radio, in news Papers, in Magazines, in TV and even on the reverse of any ticket we purchase-making it a perennial menace which reached the level of POLLUTION, completely poisoning the minds of general public.

  I did not touch upon the contents of the ads in my article ( I shall do so when I write part-2 at which time may be I can use the link given by you to given an example of good ads).

  Like

  • Phani Babugaroo. At last I could see the video in your link. Excepting the ad for Lyril others are OK. The ad for Lyril is not in good taste.

   My point is howsoever the ad may look good in all respects and appealing to people, showing it over and over in all places making the consumer feel intimidated to purchase that product is definitely a restrictive trade practice under MRTP Act. I hope there is a machinery to ensure that such intimidation does not take place.

   Like

 2. ప్రియ మితృలు ఫణి బాబు గారు,
  అపూడే వలవేసి.అదే నండి నెట్లో ఈనాడు తూగో జిల్లా
  సంచిక చూసేయడం అభిప్రాయం వ్రాసేయడం,ఆహా,నిజం
  గా నే ధన్యున్నండి.ఈ రోజు మా హాసం క్లబ్ సమావేశం
  ఉంది.పిల్లలకు తెలుగులో ,ఒక్క ఆంగ్ల పదం ఉపయోగించ
  కుండా ఓ పది నిముషాలు మాట్ల్లాడె పోటీ పెట్టాలి.
  ఉంటా టా టా….సురేఖ

  Like

 3. శివరామ ప్రసాద్ గారూ,

  మీబ్లాగ్గులో వ్రాసినట్లుగా, ఈ రోజుల్లో వస్తున్న ప్రకటనల గురించి చదివిన తరువాతే, కొంచెం రిఫ్రెషింగ్ గా ఉంటుందని, నేను యూ.ట్యూబ్ లింకిచ్చాను.
  మీరన్నట్లుగా కొన్ని కొన్ని ( ఉదాహరణ కి ‘లిరిల్’) బాగుండలేదు. కానీ ఇప్పుడొస్తున్నవాటికంటే బెటరే అనుకుంటాను.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: