బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు-వ్యాపార ప్రకటనలు

కప్పగంతు శివరామప్రసాద్ గారు ఈ మధ్యన ఇప్పుడు టి.వీ. ల్లో వస్తున్న వ్యాపార ప్రకటనల గురించి ఆవేదన వ్యక్త పరిచారు His Blog
అది చదివిన తరువాత యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళి 80-90 లలో దూరదర్శన్ లో వచ్చిన వ్యాపార ప్రకటనలు వెదికితే వచ్చిన కొన్ని ఆణిముత్యాలు

దొరికాయి.

Watch them here

%d bloggers like this: