బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు


శ్రీరామ నవమి పందిళ్ళల్లో పానకం తో పాటు ఇచ్చే ఓ చిరుకానుక.ఇప్పటి తరంలో ఎంతమంది చూశారు? క్రిందటేడాది రాజమండ్రీ వెళ్ళినప్పుడు,ఊరంతా వెదికి అపురూపరంగా కొనుక్కున్నాము. ఈ విసినకర్రలో ఉండే సుళువు ఇంక దేంట్లోనైనా చూస్తామా? ఎన్ని పవర్ కట్టులు ఉన్నా ఫర్వాలేదు. లాంగ్ లివ్ తాటాకు విసినకర్రా !!
Read it here

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: